ซอนต้า ประเทศไทย จัดพิธีสถาปนาผู้บริหารสโมสรซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) วาระปีบริหาร 2022-2024 และมอบรางวัล Rose Awards 2022 ยิ่งใหญ่ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 15 July 2022

ซอนต้า ประเทศไทย จัดพิธีสถาปนาผู้บริหารสโมสรซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) วาระปีบริหาร 2022-2024 และมอบรางวัล Rose Awards 2022 ยิ่งใหญ่

ซอนเชี่ยน  ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย)  จัดงาน พิธีสถาปนาผู้บริหารสโมสรซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) วาระปีบริหาร 2022-2024 พร้อมมอบรางวัล Rose Awards 2022 รวมทั้งการ แสดงความยินดีแก่สมาชิกผู้มีสมาชิกภาพครบปี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่   โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกสโมสรทั่วประเทศไทย จำนวนกว่า 300 คน ที่ โรงแรมเบอร์เคลีย์  กรุงเทพฯ   เมื่อเร็วๆ นี้ 

ซอนเชี่ยน ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ ได้นำคณะบริหารซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) พร้อมนายก 18 สโมสร และสมาชิกกว่า 600 คน ในประเทศไทย เริ่มวิสัยทัศน์ แห่งวาระการทำงานเพื่อสตรีและเด็ก ของภูมิภาค 17  พร้อมกับอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และมาเก๊า  ด้วยปณิธานของการคืนสภาพ การสร้างใหม่ และการฟื้นฟูสังคมและมิติด้านสตรี ท่ามกลางวิกฤตการณ์หยุดโลกจากไวรัสโควิด-19 พร้อมกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก ต้องอยู่กับที่และปรับสภาพการทำงานและการประชุม แบบ New Normal ด้วยการสื่อสารออนไลน์ และจากความร่วมมือกันของทุกสโมสรในภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) ทำให้เขต 6 สามารถสร้างผลงานดีเด่น ได้รับทุนสนับสนุน รางวัลยกย่อง ตลอดจนทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จากซอนต้าสากล และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย 

ในการนี้  ซอนเชี่ยน ชวาลี โอสถานุเคราะห์  ผู้ว่าการภาคซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบ พิธีสถาปนาผู้บริหารสโมสรซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) วาระปีบริหาร 2022-  2024  ที่ จัดขึ้นพร้อมกับการมอบรางวัล Rose Awards 2022 การมอบรางวัลแห่งมิตรภาพ และการแสดงยินดีแก่สมาชิกผู้มีสมาชิกภาพครบ 10 20 30 40 และ 50ปี   โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกสโมสรทั่วประเทศไทย จำนวนกว่า 300 คน 

รางวัล Rose Awards 2022 เป็นรางวัลที่ให้แก่ซอนเชี่ยนผู้มีสมาชิกภาพ 10 ปี ขึ้นไป ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  7 ด้าน และในปีนี้มีซอนเชี่ยนได้รับรางวัล 1) ด้านการศึกษา ซอนเชี่ยน พูนพรรณ ไชยกุล สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 9 2) ด้านพัฒนาสังคม ซอนเชี่ยน สมจิต แก่นสาร สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 5         3) ด้านความเป็นผู้นำ ซอนเชี่ยนสุจิตรา หมวดพล สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 1 4) ด้านวิชาชีพ ซอนเชี่ยนอำไพ หาญไกรวิไลย์  5) ด้านความคิดสร้างสรรค์ ซอนเชี่ยนสุนทรี ธีระกนก สโมสรซอนต้าขอนแก่น  6) ด้านการบริหาร ซอนเชี่ยนพูลศรี จงแสงทอง สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 3 และ 7) ด้านส่งเสริมศักยภาพสตรี ซอนเชี่ยนวีณา ศรีสรรพางค์ สโมสรซอนต้า ราชบุรี

***หมายเหตุ   ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร ซอนเชี่ยน คือ ชื่อเรียกของสมาชิกในองค์กร ซึ่งจัดตั้งโดย ซอนเชี่ยน Marian De Forest สตรีนักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลถึง 103 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งซอนต้าสากล ขี้นในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1919 และ ซอนเชี่ยน ศ. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ปูชนียาจารย์ เป็นผู้นำการก่อตั้งซอนต้า ประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969  นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 53 โดยมีพันธะกิจหลักที่สำคัญเพื่อสตรีและเด็กหญิง 3 ประการ คือ 1) ซอนต้า รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี (ZONTA STOPs Violence Against Women) 2) ซอนต้า รณรงค์ยุติการท้องไม่พร้อม (ZONTA STOPs Teen MOMs) และ 3) ซอนต้า รณรงค์ยุติการแต่งงานในวัยเด็ก (ZONTA ENDs Child Marriage) โดยการสนับสนุนให้สตรีและเด็กทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และโอกาสที่ดีกว่าให้กับตนเองและครอบครัว No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages