กอ.รมน. แถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กอ.รมน. แถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์”

เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์บทเพลง ส่งเสริมความรักและความสามัคคี ชิงรางวัลรวมกว่า 53 รางวัล
พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยว่า วันนี้ (11 มิ.ย.65) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ประธานแถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางการดนตรีระดับประเทศทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณโรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์, คุณเพชร มาร์ และคุณนิติพงษ์ ห่อนาค ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีความสามารถทางการดนตรี สมัครเข้าร่วมประกวดแสดงผลงานปลุกพลังสร้างสรรค์เชิงบวกบนเวที  ที่ กอ.รมน. ได้จัดขึ้น พร้อมเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศรวม 53 รางวัล ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสร้างความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ที่ผู้ติดตามรับชมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีและใช้แสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศอีกด้วย
พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวว่า “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบังลังก์” นี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ที่มีความประสงค์ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังนั้น กอ.รมน. จึงใช้การแสดงดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายมาเป็นสื่อ สำหรับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ผ่านบทเพลงในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะทางดนตรี เสริมสร้างความรักสามัคคี จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะเป็นกำลังสำคัญ มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
“กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” แบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่มประเภท ได้แก่ การประกวดแต่งเพลง, ประกวดร้องเพลง และประกวดวงดนตรี ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการแบ่งระดับตามช่วงอายุใน 4 ระดับ คือ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น,  ระดับมัธยมปลาย, ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ แต่ละกลุ่มประเภทๆ ละ 24 ทีม จะได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะภายใต้การกำกับดูแลโดยใกล้ชิดจาก ศิลปินชั้นนำและวิทยากรผู้มีประสบการณ์และชื่อเสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค, คุณเพชร มาร์, ครูหนึ่ง-ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์, ผศ. ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ, คุณโดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และคุณโรส-ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ตลอดห้วงกิจกรรมฯ ในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้มีความพร้อม สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนสิงหาคมต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ Facebook Fanpage : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง  30 มิถุนายน 2565 ซึ่ง กอ.รมน. ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ทางการดนตรี, เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และได้ร่วมกับ กอ.รมน. ผลิตและถ่ายทอดบทเพลงสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมไทย  

........................................... 11 มิถุนายน 2565
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages