วรุณา จับมือ เก้าไร่ ส่งโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” เร่งปั้นนักบินโดรน ยกระดับภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีครบวงจร - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วรุณา จับมือ เก้าไร่ ส่งโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” เร่งปั้นนักบินโดรน ยกระดับภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีครบวงจร

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจร่วมกับเก้าไร่ (Gaorai) ผู้ให้บริการและพัฒนาระบบจัดการทางการเกษตร เดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมบริการด้านเทคโนโลยีโดรนการเกษตรแบบครบวงจร ส่งโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” อบรมส่งต่อชุดความรู้ มุ่งขยายฐานนักบินโดรนรองรับการเข้าสู่เทคโนโลยี “เกษตรอัจฉริยะ” คาดปั้นนักบินโดรนมากกว่า 500 คนในปีนี้ พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการนักบินเข้าถึงงานในแต่ละพื้นที่ หวังต่อยอดบริการทางการเกษตรครอบคลุมทุกการใช้งานของเกษตรกรไทยในอนาคต

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคเกษตรกรรมของไทยจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารของโลกที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทช่วยการทำงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ปัจจุบันมีกลุ่ม Smart Farmer จำนวนมากที่มีความสนใจนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับพื้นที่เพาะปลูกเพื่อลดข้อจำกัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการใช้โดรนการเกษตร ซึ่งวรุณามีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การคิดค้นและพัฒนาโดรนการเกษตร การจัดอบรมนักบินโดรน และการให้บริการบินโดรนฉีดแปลงเกษตรสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรับบริการตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป จนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบกับการตั้งเป้าขยายฐานนักบินโดรน และให้บริการฉีดแปลงเกษตรที่ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการขยายฐานพันธมิตร โดยได้ร่วมมือกับ “เก้าไร่” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดรนการเกษตร รวมถึงการเก็บและประมวลผลข้อมูลการฉีดแปลงเกษตร โดยการผนึกกำลังของวรุณาและเก้าไร่ครั้งนี้เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดเกษตรอัจฉริยะครอบคลุมประเทศไทย

วรุณาในฐานะผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลสำรวจและภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectrum Drone) และนำดาต้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics” ช่วยติดตามสุขภาพของพืช (Crop Health Monitoring) ติดตามการเจริญเติบโตของพืช (Growth Stage Monitoring) และช่วยคาดการณ์ผลผลิต (Yield Prediction) ได้อย่างแม่นยำแล้ว วรุณายังได้พัฒนาโดรนการเกษตรในชื่อ “เจ้าเอี้ยง AIANG” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเกษตรกรในเรื่องการพ่นปุ๋ยและฉีดผลิตภัณฑ์การเกษตร นอกจากนี้ยังมีการอบรมนักบินโดรนมืออาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักบินโดรนได้รับใบอนุญาตการบินที่ถูกต้อง สามารถฉีดแปลงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเหมาะกับพืชแต่ละประเภท อาทิ อ้อย ข้าวโพด ข้าว และมันสัมปะหลัง โดยปัจจุบันมีนักบินโดรนมืออาชีพพร้อมให้บริการในพื้นที่ต่างๆ และตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 500 คนในปี 2565 นอกจากนี้วรุณากำลังพัฒนาซอฟท์แวร์แอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารจัดการงานของนักบิน และจับคู่นักบินโดรนมืออาชีพกับเกษตรกร (Service Matching) ที่ต้องการใช้บริการโดรนฉีดแปลงเกษตรให้เชื่อมต่อกันและสามารถเรียกใช้บริการตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ


มร. มาทาส ดาเนียลลีวิเชียส ซีอีโอ บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด กล่าวว่า เก้าไร่ร่วมเป็นพันธมิตรกับวรุณา โดยต้องการนำแนวคิด ‘Gamification’ มาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคการเกษตรแบบใหม่ ที่ทำให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ฟังดูน่าเบื่อ กลายเป็นเนื้อหาที่สนุกและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งยังต้องการจะผสานเชื่อมต่อศักยภาพของผู้ผลิตโดรนการเกษตร และความเชี่ยวชาญระบบการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ด้วย AI ของวรุณา มาปรับใช้เป็นความรู้ด้านการจัดการระบบ (Operational Knowledge) และฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อพัฒนาบริการและโซลูชันที่ดียิ่งขึ้นสำหรับเกษตรกร องค์กร และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นลูกค้าของเก้าไร่ และการนำโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” (AIANG) มาใช้ และยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มจำนวนผลผลิต แก้ปัญหาด้านแรงงานได้อย่างเห็นผล ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ได้ให้บริการโดรนฉีดแปลงเกษตรไปมากกว่า 1,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง


“การมีฝูงบินโดรนของเราเอง ทำให้เก้าไร่มีความสามารถในการฝึกอบรมนักบินโดรนมืออาชีพ เรามุ่งหวังให้บริการที่มีคุณภาพและดีที่สุดแก่เกษตรกร บริษัท และพันธมิตรของเรา ซึ่งนอกจากจะให้บริการพ่นปุ๋ยและฉีดผลิตภัณฑ์การเกษตรแล้ว ยังรวบรวมข้อมูลหลังการบิน เช่น สุขภาพพืชผล ประสิทธิภาพและการใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตร ประสิทธิภาพของโดรน ฯลฯ และจัดเตรียมรายงานข้อมูลเชิงลึกให้แก่ลูกค้าของเก้าไร่อีกด้วย”


ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างวรุณากับเก้าไร่ โดยการส่งโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” เร่งปั้นนักบินโดรนการเกษตร นับเป็นการขยายบริการที่ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เปิดโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้สนใจมีอาชีพเป็นนักบินโดรนการเกษตรมากขึ้น ทำให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าถึงบริการโดรนการเกษตรได้อย่างง่ายดาย และยังได้ร่วมมือกันพัฒนานักบินโดรนให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงการเพิ่มผลผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป นางสาวพณัญญา กล่าวทิ้งท้าย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages