วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. ณ วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระศรีรัตนวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา รวม ๘๐ คน

นายอิทธิพล กล่าวว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระผู้ทรงนำความสงบร่มเย็นมาสู่ผืนแผ่นดินไทย พระองค์ทรงมีพระจริยวัตรงดงาม เรียบง่าย เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาต่อประชาชน ดังจะเห็นได้จากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา ถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรวัดชัยชนะสงครามที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้ประกอบศาสนกิจบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคมอันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมของกรมการศาสนา 

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ที่ https://e-service.dra.go.th/sign/index.php ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages