หนังสือเปิดผนึก ถึงนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 30 April 2022

หนังสือเปิดผนึก ถึงนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง การดำเนินการด้านจริยธรรมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีคุกคามทางเพศ

ตามที่สื่อมวลชนรายงานข่าวนายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์ภายแอบถ่ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พร้อมข้อความในลักษณะที่เป็นการคุกคามทางเพศ อีกทั้งยังให้สัมภาษณ์กับสื่อในทำนองว่าพฤติกรรมดังกล่าวของตนเอง “ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหาย” “ไม่ได้มีเจตนาคุกคามทางเพศ” และ “กรณีนี้อาจเป็นความเข้าใจผิด” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นั้น 


เครือข่ายองค์กรด้านผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ที่มีรายนามด้านล่างนี้ ขอประณามพฤติกรรมของอธิการบดีคนดังกล่าว เนื่องจากพฤติกรรมการแอบถ่ายและเผยแพร่ภาพบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งโพสต์ข้อความในลักษณะส่อนัยทางเพศตามที่ตกเป็นข่าวเข้าข่ายเป็น การคุกคามทางเพศ ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกใด ๆ ที่บุคคลหนึ่งกระทำต่ออีกบุคคลหนึ่ง ที่มีนัยทางเพศ โดยบุคคลที่ตกเป็นเป้าของพฤติกรรมนั้นไม่ได้ยินดีหรือยินยอม ส่งผลให้ผู้ที่ตกเป็นเป้าของการกระทำรู้สึกอึดอัด ไม่พอใจ รู้สึกถูกคุกคามและไม่ปลอดภัย และรวมถึงพฤติกรรมที่เป็นการปฏิบัติเสมือนบุคคลอื่นเป็นวัตถุทางเพศด้วย พฤติกรรมเช่นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการคุกคามทางเพศและละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยรวมด้วย


ในฐานะที่นายชัยชาญ ถาวรเวช มีตำแหน่งทางราชการระดับสูง เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพึงมีบทบาทเป็นผู้นำทางปัญญาของสังคม แต่กลับมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงมาตรฐานจริยธรรมทางเพศที่ตกต่ำ ถือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ทั้งกับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยและสาธารณชน ประกอบกับการที่นายชัยชาญออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนถึงการกระทำของตนเองในลักษณะที่เป็นการแก้ต่างแบบขอไปที ตามข้อความที่ปรากฏในสื่อมวลชนนั้น ยังไม่ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของตนเองอย่างเพียงพอ 

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงต้องไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะการเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ จะเท่ากับเป็นการยอมรับและสนับสนุนให้ปัญหาการคุกคามทางเพศยังดำรงอยู่ในสังคมต่อไป


เครือข่ายองค์กรด้านผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ขอเรียกร้องให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ดำเนินการให้มีการสอบสวนและลงโทษอธิการบดีของมหาวิทยาลัย จากการแสดงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศที่สะท้อนถึงมาตรฐานจริยธรรมที่ตกต่ำดังกล่าว โดยให้มีการดำเนินการโดยทันที ไม่ทอดเวลาชักช้า และชี้แจงผลการดำเนินการให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะด้วย เพื่อยืนยันให้สังคมมั่นใจว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าว


ออก ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

โดย เครือข่ายองค์กรด้านผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 21 องค์กร


เครือข่ายองค์กรด้านผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ประกอบด้วย

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 

สมาคมเพศวิถีศึกษา

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท (FORWARD)

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

กลุ่มไม้ขีดไฟ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต

เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง

ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดช่องว่างบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศในประเทศไทย

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิภาคประชาชน  

SWAN Foundation มูลนิธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี

กลุ่ม TEAK - Trans Empowerment

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

เครือข่ายละครเฉพาะกิจเธียเตอร์

เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน

เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนสังคม

มูลนิธิผู้หญิง

มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

กลุ่มทำทาง


ประสานงานที่ ดร.วราภรณ์  แช่มสนิท  โทร. 087 4976290

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages