📣📣 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 🐥🐥🐥 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

📣📣 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 🐥🐥🐥

 

🙋คุณสมบัติผู้สมัคร

      ✅ ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า

      ✅ อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร

      ✅ มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)

      ✅ บุคลากรสังกัด ม.นครพนม จำนวน 30 คน 

      ✅ บุคลากรเครือข่าย ม.นครพนม จำนวน 30 คน 

      ✅ ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

      ✅ ไม่มีตำแหน่ง ผศ. หรือสูงกว่า

      ✅ ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือสูงกว่า

      ✅ ไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด

      ✅ ต้องมีผลรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

      ✅ มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมภายใน 48 ชั่วโมง


🎯ขั้นตอนการพิจารณา

     1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนในระยะเวลา

     2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.

     3. วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่กำหนดเท่านั้น)

     4. หน่วยงานผู้จัดประกาศรายชื่อและแจ้งผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ  รายชื่อ

     5. หน่วยงานผู้จัดสรุปรายชื่อที่ตรวจแล้ว ส่งให้ วช. เพื่อจัดทำวุฒิบัติ

 

    🗓️ จัดอบรมวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยนครพนม


   ⏳ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พฤษภาคม 2565


    🔥🎊 สมัครเข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติม

  https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1CrJwfFAh7amur2FHZsAy1myPfyoAX7Sp?usp=sharing


🤗สอบถามและติดต่อประสานงาน🤗

     นางสาวพรพิมล ควรรณสุ โทร 089-7157 632

     นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ โทร 095-6625 423

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages