นิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” ถูกจัดทำขึ้นโดย “ธัชชา”ภายใต้โครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 7 February 2022

นิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” ถูกจัดทำขึ้นโดย “ธัชชา”ภายใต้โครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย

โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทย

สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร Thai PBS และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

“ธัชชา” วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Science Humanities and Arts) ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขับเคลื่อนงานวิจัยและการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร Thai PBS และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  จัดงานนิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” 


โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ (ธัชชา) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ผู้อำนวยการสถาบันธัชชา รองอธิการบดี อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ หัวหน้าโครงการ นายคริษ อรรคราช ผู้จัดการฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์ Thai PBS นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการจัดนิทรรศการ

ทั้งนี้งานนิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” จัดขึ้นภายใต้โครงการแผนงานโครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “ภาพยนตร์” เป็นทั้งความบันเทิงและเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังในการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมและก่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและผู้ชมตามเป้าหมายของผู้ผลิต และในการส่งต่อ บอกเล่า หรือการรักษา “ศิลปวัฒนธรรม” ของประเทศทั้งส่วนที่เป็นการอนุรักษ์ ส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามกาลเวลา

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ (ธัชชา) กล่าวว่า “ภาพยนตร์ถือเป็นงานที่รวบรวมศิลปะเกือบทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นความสร้างสรรค์ เนื้อเรื่อง การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบกราฟิกดีไซน์ ดนตรี และบทภาพยนตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างภาพยนตร์ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ และปรากฎการณ์ที่สำคัญทางสังคมในประเทศ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ (สุวรรณภูมิ) จนถึงปัจจุบัน ผ่านมุมมองของเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศ ทั้งด้วยระบบการจัดการประกวด และจัดทำภาพยนตร์สั้น เพื่อการเผยแพร่ต่อไป”

ในครั้งนี้ “ภาพยนตร์” ถูกนำมาเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ Into Thai Films by TASSHA   ซึ่งจัดแสดงผลงานของผู้กำกับและนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำ ทั้งโปสเตอร์ ชุดเสื้อผ้าจากภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านงานศิลปะ

การออกแบบที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของภาพยนตร์แต่ละเรื่องแต่ละยุคสมัย  สะท้อนถึงมุมมองทางศิลปะและทัศนคติของนักสร้างสรรค์ที่มีบทบาทอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตภาพยนตร์    นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “หนังไทย....ก้าวไปอย่างไรให้ถูกใจคนรุ่นใหม่” จากเหล่าผู้กำกับ นักแสดง พิธีกรมากความสามารถ   พร้อมการจัดฉายภาพยนตร์ตัวอย่างจาก 3 บริษัทผู้ผลิต และโครงการประกวดหนังสั้น แก่นไทย   รวมถึงการจัดแสดงโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือจาก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ตลอดจนการแสดงแฟชั่นโชว์ ถอดรหัส Mood and tone จากภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง The Past Words เปิดรหัสสยาม, มรสุมแสงดาว  และเกลือศาสตร์ (Salt Wisdom)

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมภาพยนตร์ไทยให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ และรวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของไทย” ผศ.ชัยชาญ กล่าวปิดท้าย 

สำหรับนิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย”ภายใต้โครงการแผนงานโครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565  ภายในงานนิทรรศการ Bangkok Design Week 2022   ณ บ้านหมายเลข 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

https://drive.google.com/drive/folders/1Ifuy_JDCoBCNVl26-k3RQJnCDqqdd2Iw?usp=sharing

#intothaifilmsbytassha  #thai films  #bangkok design week  #นิทรรศการ#ภาพยนตร์




 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages