“การผลิตมะปรางหวาน มะยงชิด เชิงการค้า” อบรมฟรี 19 มีนาคม 2565 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 21 February 2022

“การผลิตมะปรางหวาน มะยงชิด เชิงการค้า” อบรมฟรี 19 มีนาคม 2565

จัดโดยสถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

20 มีนาคม 2565 ศึกษาดูงานสวนทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages