กรมวิทย์ฯบริการ อว. โชว์ผลงาน 12 ดี 12 เด่น 64 ตอบโจทย์ ผปก. พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

กรมวิทย์ฯบริการ อว. โชว์ผลงาน 12 ดี 12 เด่น 64 ตอบโจทย์ ผปก. พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ตั้งเป้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยนวัตกรรม และเดินหน้างานวิจัยที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน พอใจการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยยกผลงาน 12ดี 12เด่น เห็นผลชัดเจนตอบโจทย์การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้จริง

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า วศ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไกลด้วยบริการทางด้าน วทน. ตั้งแต่ การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองบริการและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชน เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. และเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ให้การรับรองห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ ของประเทศไปจนถึงเทคโนโลยีอนาคตอย่างหุ่นยนต์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยในปี 2564 วศ. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาตลอดจนพัฒนางานบริการเห็นผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาวิธีทดสอบ การทดสอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การทดสอบเพื่อการส่งเสริมการผลิต รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน การพัฒนาระบบงาน เช่น ระบบความปลอดภัย คุณภาพ และการพัฒนากำลังคน ซึ่งก็ทำได้ครบถ้วนทุกภารกิจในระดับที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ให้ทุนและผู้รับบริการถือเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง วศ. มุ่งมั่นในการวิจัย พัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม มีการริเริ่มงานใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ปัญหาสำคัญของประเทศ สำหรับผลงานสำคัญ  โดดเด่น 12 ผลงานที่ผ่านมา ประกอบด้วย


คอนกรีตแห้งใช้กับสภาพแวดล้อมทางทะเล       

        วศ. ได้มีการพัฒนาและออกแบบสูตรคอนกรีตให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายและหินเพิ่มเติม ทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงจะเกิดความเสียหายของสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเล เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564”


พาสต้าจิ้งหรีดแปรรูป

        วศ. เล็งเห็นความสำคัญของอาหารโปรตีนทางเลือก ซึ่งเป็นอาหารแห่งอนาคต จึงทำการวิจัยและศึกษาอัตลักษณ์ด้านรสชาติตลอดจนคุณค่าด้านโภชนาการของจิ้งหรีด พร้อมพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน ตอบโจทย์ลูกค้าชาวต่างชาติ สามารถสร้างรายได้ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ทั้งนี้  วศ. ช่วยพัฒนาเส้นพาสต้าจิ้งหรีดให้ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น พร้อมส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรมปศุสัตว์ ภายในงานมหกรรมจิ้งหรีดประจำปี 2564

 

หุ่นยนต์ปิ่นโต 

        “หุ่นยนต์ปิ่นโต” เป็นนวัตกรรมที่ วศ. พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถขนส่งอาหาร  น้ำและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วย โดยการควบคุมจากระยะไกลใช้งานสะดวก ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้ผลิตและส่งมอบให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามที่แจ้งความประสงค์ไม่น้อยว่า 80 ตัว


ชุดสมาร์ทคิท ทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด

        วศ. พัฒนาชุดสมาร์ทคิท หรือชุดถ่ายโอนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านค่าอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัส เพื่อสนับสนุนหน่วยตรวจหรือจุดคัดกรองตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีความมั่นใจได้ว่าผลการวัดอุณหภูมิมีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งเป็นเครื่องต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการต่อไป


PAPR แลปเดียวในประเทศไทย

        วศ. จัดทำประกาศ “ข้อกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์แบบหมวกคลุมครอบศีรษะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” หรือ PAPR และร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาเครื่องมือและงานบริการทดสอบชุด PAPR ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยที่พัฒนาและผลิตชุด PAPR เพื่อให้ได้มาตรฐานลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ สามารถทดสอบรายการสำคัญแบบ in-house method ได้แก่ ประสิทธิภาพการรั่วซึมเข้า / ความสามารถในการจ่ายอากาศ / และการต้านการหายใจ ปัจจุบัน วศ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่สามารถให้บริการทดสอบดังกล่าว


มาตรฐานเฝือกขาจากยางพารา 

        วศ. ได้พัฒนา “ข้อกำหนดคุณลักษณะเฝือกขาจากยางพารา” และประกาศใช้เพื่อให้มีการรับรองคุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชน และได้เกณฑ์การยอมรับที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการของทุกภาคส่วน โดยผู้ผลิตสามารถระบุในผลิตภัณฑ์ได้ว่า เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ เฝือกขาจากยางพารา เป็นเฝือกขาทางเลือกทดแทนเฝือกปูน ซึ่งมีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าเฝือกปูน เนื่องจากวัสดุจากยางพาราเป็นองค์ประกอบมากกว่า 50%


ข้อกำหนดหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กใช้ซ้ำได้

        วศ. จัดทำประกาศ “ข้อกำหนดคุณลักษณะหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงและใช้ซ้ำได้” เพื่อให้มีการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ผู้ผลิตที่มีความประสงค์สามารถใช้อ้างอิง โดยระบุในผลิตภัณฑ์ได้ว่า “คุณลักษณะของหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ำได้” ตรงตามข้อกำหนดคุณลักษณะตามประกาศของ วศ.


เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีส่วนประกอบของเอทิลแอลกอฮอล์ และมีสารให้ความชุ่มชื้นลดการแห้งตึงของผิว ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วพบว่ามีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์มากถึง 72% และไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้ ยังพัฒนาสูตรเจลล้างมือแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากว่านหางจระเข้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วย

 

การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติและลายเส้นบาติกบนผืนผ้า

        วศ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าบาติกในพื้นที่     จ.กระบี่ โดยการนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสกัดเป็นสีย้อม เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างลายเส้นบาติกให้เป็นอัตลักษณ์ และสร้างเกณฑ์คุณสมบัติของผ้าผืนและสามารถทำผ้าบาติกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพิ่มโอกาสทางการตลาด มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้จากต้นทุนธรรมชาติในพื้นที่


เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากสีย้อม 

        วศ. ตระหนักถึงสารมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากการย้อมสีถูกระบายลงสู่ธรรมชาติ จึงได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสีสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยเป็นระบบอย่างง่าย มีขนาดเล็ก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เดินระบบและบำรุงรักษาต่ำ เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยในปี 2564 วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสีให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 9 กลุ่ม


บริการ Clear and Clean ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน 

        วศ. ดำเนินการตามนโยบาย “อว.พารอด” โดยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดตามสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยแก่ชุมชน พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อ ชุด PPE รวมถึงจัดทำวีดิทัศน์สาธิตวิธีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง โดย วศ. ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พักคอย ชุมชน โรงเรียน วัด และสถานีตำรวจ จำนวนกว่า 30 หน่วยงาน


เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

วศ. มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เลือกรับความรู้ตามศักยภาพและ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงภาวะวิกฤตจากโควิด-19 โดยมีสื่อออนไลน์จำนวนกว่า 43 เรื่อง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ผลิตภัณฑ์จักสาน และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองเครื่องดื่ม

​ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายการทดสอบต่างๆ ได้ที่ http://onestop.mhesi.go.th/mstq/web/  โดยส่งตัวอย่างแบบปกติ ณ ศูนย์บริการ One Stop Service อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และกรณีส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะส่งใบแจ้งหนี้ในวันที่ได้รับตัวอย่างทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000 หรือ www.dss.go.th และ Facebook :DSSTHAISCIENCE ในวันและเวลาราชการ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages