"เอนก" ชื่นชมผลงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธฯ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 29 December 2021

"เอนก" ชื่นชมผลงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธฯ

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักวิจัยที่บูทโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การศึกษาชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดทําชุดโครงสี ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบแพนโทน สําหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน

โครงการสีของกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดทำชุดโครงสี ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบแพนโทน สำหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ เพื่อนำไปต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูลสี และเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ ซ่อมแซมกระเบื้องเคลือบภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ภายในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลวดลายกระเบื้องเป็นฝีมือการออกแบบของพระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนาราม ช่างเขียนที่มีชื่อเสียงในรัชกาลที่ 3 และได้ซ่อมแซมกระเบื้องเคลือบประดับที่ชำรุดขึ้นใหม่ โดยสั่งทำที่ประเทศจีนในปี พ.ศ. 2459 นับเป็นการผสมผสานรากทางวัฒนธรรมไทยและจีนได้อย่างลงตัวที่สุด  

การศึกษาชุดสีของกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นการสังเคราะห์ องค์ความรู้ในการใช้สีและลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ ที่ประดับตกแต่งในสถาปัตยกรรม ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อสืบทอดคุณค่าความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเพื่อศึกษา ถึงสีและลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกที่มีการใช้เป็นวัดแรกในประเทศไทย สู่การต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูลสี จัดทำชุดโครงสี ในรูปแบบแพนโทนชุดสี งานวิจัยชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการศึกษา ค้นคว้าและผลิต เป็นเล่มชุดแพนโทนสีต้นแบบสำหรับการใช้งาน 3 ประเภท อันได้แก่ แพนโทนสำหรับสีย้อมและพิมพ์ผ้า, แพนโทนสำหรับ สีทาเคหะสถาน, แพนโทนสำหรับสีเพนท์กระเบื้อง รวมถึงการจัดทำคู่มือการใช้คู่สีที่สอดคล้องกับการใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อีกด้วย

ทีมนักวิจัยได้นำโครงการการศึกษาชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดทำชุดโครงสี ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบแพนโทน สำหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ เข้าร่วมงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18 -26 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาลเลนเจอร์ 1-3 จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักวิจัย มี ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages