ชาวชุมชนซอยวัดหลวงฯ ยื่นหนังสือถึงสำนักงานศาสนสมบัติ ขอคัดค้านการให้เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางชื่อ กรุงเทพฯ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday, 29 December 2021

ชาวชุมชนซอยวัดหลวงฯ ยื่นหนังสือถึงสำนักงานศาสนสมบัติ ขอคัดค้านการให้เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางชื่อ กรุงเทพฯ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น.นายอนุชาติ คงสมกัน อดีตประธานชุมชนซอยวัดหลวง และอดีตสมาชิกสภาเขตบางซื่ิอ เป็นตัวแทน นำชาวชุมชนซอยวัดหลวง แขวง วงศ์สว่าง เขต บางชื่อ กรุงเทพฯ เดินทางมายื่นหนังสือกับ น.ส.บุบผา หิมพานต์ ผอ.กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง เรื่อง ขอคัดค้านการให้เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางชื่อกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานศาสนสมบัติ ถึง ประกาศสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องมีผู้มาขอเซ่าที่ดินศาสนสมบัติกลางวัดหลวง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีรายชื่อผู้ร่วมคัดค้าน,สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมคัดค้าน และประกาศสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศโดยมีรายละเอียดอ้างถึงนั้น ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนส่วนหนึ่งของซุมชนซอยวัดหลวง ขอคัดค้านการให้เช่าที่ดินศาสนสมบัติ ตามที่อ้างถึงข้างต้น โดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผลดังต่อไปนี้

1.พื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันเป็นลานเอนกประสงค์ ซึ่งชาวชุมชนได้ใช้ร่วมกันมานานเกิน 40 ปี จนได้ก่อตั้งเป็นชุมชนซอยวัดหลวง โดยสำนักงานเขตบางชื่อ ประกาศรับรองให้เป็นชุมชนซอยวัดหลวงชาวชุมชนจึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นที่ส่วนกลางของชุมชนไว้ทำกิจกรรม เช่น ประกอบการทางศาสนา,ทำบุญปีใหม่,ทำบุญวันสงกรานต์,จัดงานวันเด็ก,จัดตั้งเทียนพรรษา และใช้เป็นที่ประชุมของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น สำนักงานเขตบางชื่อ,สาธารณสุขออกหน่วย,การไฟฟ้า,ตำรวจ,ทหาร ฯลฯ ต่างก็ใช้พื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใต้สายไฟแรงสูง ไม่สามารถก่อสร้างที่พักอาศัยได้ ทางสำนักงานเขต,สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร,การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จึงได้อนุเคราะห์เต็นท์นำมากางให้ชุมชน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ และในช่วงที่ไม่มีกิจกรรม เช้า-เย็น ชุมชนก็อนุญาตให้ชาวชุมชนเข้ามาอาศัยทำการค้าขาย และจำหน่ายสินค้าราคาถูก ให้กับชาวชุมชน โดยเป็นที่ประกอบอาชีพ ให้ชาวชุมชนวัดหลวง ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


2.ข้าพเจ้าและผู้อยู่อาศัยในชุมชนในฐานะผู้อยู่อาศัยในชุมชนซอยวัดหลวง อีกเป็นจำนวนมาก ที่ได้ร่วมกันใช้ศาสนสมบัติดังกล่าว ในการทำมาหากิน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนร่วมกัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ศาสนสมบัติดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนศาสนสมบัติที่ชุมชนซอยวัดหลวง มีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน ข้าพเจ้าและผู้อยู่อาศัยในชุมชน จึงขอแสดงเจตนาคัดค้าน การเอาศาสนสมบัติดังกล่าว ออกให้ผู้หนึ่งผู้ใดเช่า เพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะส่วนตน ซึ่งจะยังความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในชุมชน ที่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ และความสามัคคีในชุมชนด้วยดีตลอดมา


3.การขอเซ่าที่ดินดังกล่าว มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชาวชุมชนซอยวัดหลวงเพิ่มเติมแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริง และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น พวกข้าพเจ้าหวังในความเมตตา และความเห็นใจพวกข้าพเจ้าที่อยู่กันมา หลายยุคหลายสมัยก็ไม่เคยที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นพื้นที่ของผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งพวกข้าพเจ้าซาบซึ้ง ในความมีเมตตาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาโดยตลอด พวกข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะกรุณาทบทวนการให้เช่าในครั้งนี้ เพราะนอกเหนือจากการสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนซอยวัดหลวงแล้ว อาจจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีอำนาจเข้ามาครอบครอง เพื่อแฝงด้วยประโยชน์ซ่อนเร้นNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages