กตป. ร่วมกับม.ธรรมศาสตร์ จัดระชุมกลุ่ม สื่อมวลชนติดตามผมงาน กสทช. - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กตป. ร่วมกับม.ธรรมศาสตร์ จัดระชุมกลุ่ม สื่อมวลชนติดตามผมงาน กสทช.

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564

วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) เวลา 9.00 น. ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์  เป็นประธานเปิดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์หัวหน้าที่ปรึกษาในโครงการฯ และคณะกล่าวนำเสนอกระบวนการติดตามและประเมินผล

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ว่า “นับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่สื่อโทรทัศน์ได้ชื่อว่าเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลมหาศาลต่อผู้รับ ส่งผลให้กิจการโทรทัศน์รุ่งเรืองอย่างยิ่ง มีมูลค่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ และคุณค่าต่อสังคม แต่ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพียงช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนหลัก จึงเป็นความท้าทายของ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ที่มีอำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบในการกำกับดูแลตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในสถานการณ์เช่นนี้โดยมีความจำเป็นทีต้องมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทย”

จากนั้น ได้มีการเปิดเวทีประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 โดยมีตัวแทนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทยได้แก่ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่ประกอบอาชีพในกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล ทุกภาคส่วน เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอมาก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages