พาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โชว์"สุดยอดของดีชายแดนใต้" สู้วิกฤตโควิด - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday, 19 November 2021

พาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โชว์"สุดยอดของดีชายแดนใต้" สู้วิกฤตโควิด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น G นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า  งาน "สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้"  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพนำทัพพาณิชย์ 2 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา) พร้อมชมการแสดงพิธีเปิด กับโชว์สุดพิเศษ
ชุดที่1 "เสน่ห์ 3 วัฒนธรรม ล้ำคำ สู่มหานคร" และชุดที่2 "Move on to Paradise with The Best of
Southern"
นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าตนพร้อมกับพาณิชย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดงาน "สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้" ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2564  โดยภายในงานมีการ จำหน่ายสินค้าเด่น, อาหาร, เครื่องแต่งกาย, อุปโภค, บริโภคต่างๆ จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส,ปัตตานี, ยะลา) เพื่อเชื่อมโยงยกระดับการค้าระดับภูมิภาค
นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งาน "สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้" สโลแกนก็ตามชื่องาน สุดยอดของดี ที่รวมสินค้าเด่นจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 60 ร้านค้า บรรยากาศภายในงานเน้นความทันสมัย ควบคู่ไปกับการตกแต่ง ด้วยงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้าของเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายที่วางเอาไว้ ก็คือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาสปัตตานี, ยะลา) ซึ่งก็หวังว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแคนภาคใต้ ที่ต้องต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจและโรคระระบาดอย่างโควิด -19 ได้มีช่องทางในการหารายได้ มีช่ายและพันธมิตร ที่ช่วยกระจายสินค้าจากในท้องถิ่น โดยต้องการเพิ่มช่องทางการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขึ้น โดยขยายช่องทางผ่านสื่อโซเชียล หรือการLive สด โดย infuencer และเชื่อว่าสามารถเช้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย คาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงานนี้
ในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้ จะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย สินค้าต่างๆ ที่เรานำมาจำหน่าย จะเป็นงานฝีมือจากขาวบ้านในพื้นที่ รวมไปถึงการแสดงถึงท้องถิ่น อาหารการกิน ซึ่งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของท่าน จะช่วยสร้างโอกาสให้ชาวบ้านที่เป็นเครือช่าย
ด้านการผลิต มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวทำให้พวกเขามีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อคนในพื้นที่มีรายได้ มีศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะส่งผลต่อครอบครัวและสังคมที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง  นอกจากการจัดงานในครั้งนี้แล้ว ทางสำนักพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ชายแดน ก็ยังมีโครงการที่ยกระดับจะพัฒนาช่องทางการตลาดให้ทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแคนภาคใด้ และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงาน "สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้" ณ ลานโปรโมชั่นเซ็นทรัลพลาชา ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ชั้นG เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งยังสร้างกำลังให้กับที่น้องจังหวัดชายเดนกาคใต้  ให้มีกำลังใจในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages