วช. มอบชุด PAPR แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา รับมือสถานการณ์โควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 29 September 2021

วช. มอบชุด PAPR แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา รับมือสถานการณ์โควิด-19

(29 กันยายน 2564) ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน ส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ชุด โดยมี นางวัลลภา ทองศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน เข้ารับมอบ พร้อมด้วย น.ส.ธีราพร อุตชี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ป้องกัน ขณะปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการรักษา 
ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลให้พบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีการส่งต่อผู้ป่วยกลับมารักษาต่อในภูมิลำเนาเดิม การจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยในชุมชนและในโรงพยาบาล รวมทั้งการออกให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตามสถานที่พักคอยและศูนย์แยกกักในชุมชน ซึ่งบุคลากรด้านแพทย์และบุคลากรด่านหน้ามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติที่ดังกล่าว โรงพยาบาลสูงเนิน จึงแจ้งความความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนชุด PAPR มายัง วช. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และวิจัยและพัฒนา ศบค. เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้นำไปใช้ป้องกันตน จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือของคนไทย ผลงานของทีมนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นำโดย นพ.เข็มชาติ  หวังทวีทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุดหน้ากากส่วนหัวได้ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท่อลมปรับให้มีความแน่นหนา กล่องพัดลมมีความเพรียวบาง พร้อมปุ่มปรับแรงลม และเกจย์บอกระดับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง สามารถชาร์จไฟได้ด้วยสายยูเอสบี แบบซี ทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว ในขณะที่คุณภาพและมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่ากัน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages