สสว. ผนึก ม.ศิลปากร “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขายออนไลน์ สู้วิกฤติ สุดปังบน Lazada - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 24 September 2021

สสว. ผนึก ม.ศิลปากร “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขายออนไลน์ สู้วิกฤติ สุดปังบน Lazada

นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปีนี้ สสว. โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2021 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยร่วมดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเพื่อสนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SME ในภูมิภาค ซึ่งได้ปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีเป้าหมายให้สามารถส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตินี้ และได้ร่วมกันผลักดันให้ผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada ภายใต้แคมเปญพิเศษ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” นั้น ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ เพราะนอกจากจะสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่การตลาดชีวิตวิถีใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบออนไลน์    
“สสว. และหน่วยร่วมดำเนินการได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะให้กิจกรรมในโครงการสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้สูงสุดภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME Provincial Champions ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพอย่าง Lazada สร้างรายได้ในช่วงวิกฤตินี้ นับว่าน่าพอใจอย่างยิ่งเพราะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการในช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตไปพร้อมกันด้วย” ผอ.สสว. กล่าว
ด้าน ดร. ธีวินท์ นฤนาท มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งหมด 40 จังหวัด ปี 2564 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะหน่วยร่วมดำเนินการกล่าวว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมหลายอย่างในโครงการ แต่กิจกรรมด้านการตลาดซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ สสว. และ มหาวิทยาลัยศิลปากร พยายามผลักดันปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในสถานการณ์นี้ การได้ร่วมมือกับ Lazada สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์ นอกจากจะช่วยสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับรูปแบบการขายที่ทันสมัย ในภาพรวมจึงนับว่าเกิดผลสำเร็จที่น่าพอใจอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์นี้ 
ขณะที่ นายวีระพงศ์ โก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซระดับโลกที่ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีระดับโลก กล่าวว่า การร่วมมือกับ สสว. จัดทำแคมเปญพิเศษ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล แต่ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคไทยได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพหลากรายการในราคาพิเศษถึงแม้ว่าจะต้องเก็บตัวอยู่บ้านในช่วงนี้ก็ตาม Lazada พร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำศักยภาพแพลตฟอร์มและเครือข่ายโลจิสติกส์มาใช้ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้และเติบโตไปด้วยกัน
ทั้งนี้ แคมเปญ  “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” บนแพลตฟอร์ม Lazada จัดขึ้นระหว่าง 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2564 มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าผ่านไมโครไซต์พิเศษ 
lazada.co.th/sme2021

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages