ดีพร้อมจับมือวิสาหกิจชุมชนพลิกโฉมการขายสู่ห้างบนออนไลน์ DIPROM MEGA MALL “ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 9 September 2021

ดีพร้อมจับมือวิสาหกิจชุมชนพลิกโฉมการขายสู่ห้างบนออนไลน์ DIPROM MEGA MALL “ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง”

กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2564 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม พลิกโฉมการขายของวิสาหกิจชุมชนกับโครงการ “ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง” ห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงบนออนไลน์ DIPROM MEGA MALL ผ่านรูปแบบ Online – Virtual Conference เริ่มประสบการณ์ใหม่แห่งการขายของในรูปแบบออนไลน์เปิดการเรียนรู้เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์สู่การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนให้ก้าวทันวิถีชีวิตใหม่ โดยภายในงานประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณภาพ และหลากหลาย อาทิ ผ้าและเครื่องแต่งกาย จาก ร้าน Indy blue ร้าน Punnasarun Jewelry ร้าน Give a wish jewelry ของใช้ ของตกแต่ง จากวิสาหกิจชุมชนพรุควนเคร็ง ร้านอภิชัยเบญจพงค์มงคลศิลป์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ อาหารและเครื่องดื่มจากวิสาหกิจชุมชนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร้านน้ำพริกแม่ทองคำ ร้านพรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม ในราคาย่อมเยาว์จำนวนไม่น้อยกว่า 130 ร้านค้า คาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมงานกว่า 200 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ถ้าจะพูดถึงจุดแข็งสำคัญของรากฐานที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว วิสาหกิจชุมชนก็ถือได้ว่ามีความเชื่อมโยงในการเสริมสร้างการขับเคลื่อนของประเทศได้ดีเยี่ยม อย่างที่เราทราบกันมาตลอด ถ้าชุมชนในประเทศเข้มแข็ง ก็จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงและส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งตามไปด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ที่มียังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่ลดลงทำให้รายได้นั้นลดลงไปด้วย จึงเป็นเหตุให้บางที่นั้นต้องให้พนักงานลาออก หรือบางที่อาจจะต้องปิดตัวลง รวมถึงอุปสรรคเรื่องช่องทางตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโดยมีการสั่งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก 

จากเหตุผลดังกล่าวทาง ดีพร้อมจึงคิดหาวิธีในการกิจกรรมในสอดคล้องกันสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจัดเป็นโครงการ “ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง” ห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงบนออนไลน์ DIPROM MEGA MALL ผ่านรูปแบบ Online – Virtual Conference การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และสอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางของตลาดในปัจจุบัน โดยเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการขายผ่านทางสื่อออนไลน์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายให้การเลือกซื้อสินค้าด้วยไม่ต้องเดินทางออกไปห้างสรรพสินค้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่ง DIPROM MEGA MALL เป็นห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ ซึ่งมีรูปแบบที่ดูทันสมัย ตระการตา สามารถยกระดับภาพลักษณ์ให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้นก็เป็นการสร้างโอกาส ช่องทางการขาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีคุณภาพและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มในราคาย่อมเยาว์ จำนวนไม่น้อยกว่า 130 ร้านค้า โดยแบ่งโซนออกเป็น 5 โซน อาทิเช่น 

1. โซนท่องเที่ยวและของดีประจำภาคทั้ง 4 ภาค อาทิ เครื่องดื่มกระชายผงชงดื่มสำเร็จรูป กาแฟกระชายขาวจากวิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ หมูคั่วปลากุเลา by ลิตาโฮมเมด รูปปั้นพยานาคจากวังบาดาลศรีนาคินท์ เครื่องสำอางจากสกุณาซิลค์ กระเป๋าป่านศรนารายณ์จากกลุ่มอาฃีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ ผลิตภัณฑ์ยางพาราจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส และเสื้อผ้าย้อมครามจาก 3 ฝ้ายย้อมไม้


2. โซนอาหารและเครื่องดื่ม เป็น Tasty Zone อาทิ วิสาหกิจชุมชนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ น้ำพริกแม่ทองคำ พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม 


3. โซนผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็น Fashion & Life Style อาทิ Indy blue Punnasarun Jewelry Give a wish jewelry


4. โซนสมุนไพร เป็น Herb & Natural Products อาทิ สาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ


5. โซนของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เป็น @Home & Accessories อาทิ วิสาหกิจชุมชน

พรุควนเคร็ง อภิชัยเบญจพงค์มงคลศิลป์

ทั้งนี้ การเปิดช่องทางการขายให้วิสาหกิจชุมชนนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้าร่วมงานห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงบนออนไลน์ DIPROM MEGA MALL ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และการค้าให้วิสาหกิจชุมชนในการหารายได้เพิ่มในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่จะได้สัมผัสมิติแห่งการขายของในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชน และจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์โควิดนี้ไปได้ ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 130 รายกว่า 200 ล้านบาท นายณัฐพล กล่าวเสริม


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเปิดตัว “ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง DIPROM MEGA MALL ” สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.facebook.com/dipromindustry ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 64 เป็นต้นไป และสามารถเข้าชมห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง DIPROM MEGA MALL ได้ที่ https://diprom-megamall.com ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages