ณัฐชัย บุกทำเนียบยื่นหนังสือจี้ "นายก" สั่งการด่วน เร่งแก้ปัญหาการรุกล้ำคลองสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ในตำบลท้ายบ้าน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 23 September 2021

ณัฐชัย บุกทำเนียบยื่นหนังสือจี้ "นายก" สั่งการด่วน เร่งแก้ปัญหาการรุกล้ำคลองสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ในตำบลท้ายบ้าน

เมื่อวันที่ 23ก.ย. 64 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี  นายณัฐชัย ศรีตั้งศิริกุล  กรรมการบริษัทฟอกหนังไทยรุ่งเรือง จำกัด ยื่นหนังสือ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ ตรวจสอบและสั่งการด่วน กรณีการตรวจสอบพบการรุกล้ำแนวคลองสาธารณะเขตจากโรงงานฟอกหนังในพื้นที่ซอยเทศบาลบางปู 52

นายณัฐชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า "เมื่อวันที่12 กย.2564 ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และทีมงานลงพื้นที่ตรวจราชการ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ นั้น นายณัฐชัยได้พยายามยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับนายกรัฐมนตรี  แต่คณะผู้ติดตามมิให้ยื่นโดยตรง และให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานศูนย์ดำรงธรรมที่ติดตามคณะแทน แต่เนื่องจากเคยยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แล้ว แต่ตามขั้นตอนยังคงต้องผ่านจังหวัด อีกทั้งยังมีหนังสือตอบกลับจากทางจังหวัดมาว่า ไม่พบการขุดบ่อต่อท่อปล่อยน้ำเสียรุกล้ำที่ดินสาธารณะ แม้จะได้ทำการร้องเรียนอีกครั้งต่อเทศบาลตำบลบางปูโดยตรง แต่ยังติดขั้นตอนการรังวัด  เหตุจากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นผู้รุกล้ำ และอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ต้องมีการเลื่อนการรังวัดออกไป 

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางนายณัฐชัย และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบระหว่างกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษ และอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลบางปูกรณีมีการนำกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนสารเคมีฝังกลบพื้นที่ซอยเทศบาลบางปู และได้มีหนังสือตอบกลับไปในแนวทางเดียวกัน สรุปใจความได้ว่า การจัดการกากอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายจึงมีคำสั่งให้แก้ไข และยังมีผลการสำรวจคุณภาพน้ำแอ่งน้ำบริเวณใกล้เคียงระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนไหลลงสู่ทะเลซึ่งบริเวณนี้คือคลองตาแสงที่ถูกรุกล้ำซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับที่ได้ร้องเรียนข้างต้น พบว่าน้ำมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควร ที่อาจได้รับการปนเปื้อนของเสียจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่

จึงเดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล 1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เรื่องดังกล่าวถึงนายกรัฐมาตรีโดยตรง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะคลองสาธารณะที่ได้ร้องเรียนนี้ สามารถนำไปช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ได้ และให้ท่านนายกรัฐมนตรี เร่งแก้ปัญหา ในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะเพื่อจัดระเบียบและพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนริมคลอง เปิดทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ป้องกันน้ำท่วม  อันจะเป็นประโยชน์ทั้งเรื่อง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองได้เป็นอย่างดี 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages