สรยท. อนุมัติมอบทุนการศึกษาประจำปี 5,000 บาท พร้อมกดปุ่มมอบทุนการศึกษาแบบออนไลน์แล้ววันนี้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 1 September 2021

สรยท. อนุมัติมอบทุนการศึกษาประจำปี 5,000 บาท พร้อมกดปุ่มมอบทุนการศึกษาแบบออนไลน์แล้ววันนี้

สรยท. เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสมาชิกไม่หยุด...!! ล่าสุดคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณโครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตร - ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2564 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท หลังจากมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 และกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ชีลล์ ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการเสริมความสุข เติมความปลอดภัยให้กับสมาชิกไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thailand Automotive Journalists Association : TAJA เปิดเผยว่า ในปีนี้คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตร - ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2564 ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตร – ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท โดยได้ดำเนินการเป็นประเพณีประจำทุกปี 


สำหรับในปีนี้ได้เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับสมาชิกของสมาคมฯ ในการประกอบวิชาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อม สมาคมฯ ได้เล็งเห็นความเดือนร้อนของสมาชิก สมาคมฯจะได้พิจารณาโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป


“สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีนโยบายมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตร – ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น กิจกรรมเสวนา/สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง” นายวชิระ กล่าว


นายวชิระ กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ และส่งผลกระทบโดยตรงกับการประกอบวิชาชีพของสมาชิก สมาคมฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสมาคมจะได้มีการพิจารณาโครงการช่วยเหลือที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป


การจัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 นี้ สมาคมได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจัดมอบทุนการศึกษาแบบออนไลน์ โดยนายพุทธิ ผาสุข อุปนายก สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thailand Automotive Journalists Association : TAJA ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วยนายพิสิษฐ ภาระก้านตรง กรรมการ, นางสาวนุสรา เงินเจริญ กรรมการ, นางสาวจิราพร ศรีอำไพ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันกดปุ่มมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตร - ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2564 ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตร – ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท โดยได้ดำเนินการเป็นประเพณีประจำทุกปี 


ดังนั้น เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการ Social Distancing และเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารจึงมีมติโอนเงินให้กับสมาชิกผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้กับทางสมาคมในเบื้องต้น

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages