ม.บูรพาจับมือ ส.เพาะกายขยายผลสร้างสุขภาพฝ่าวิกฤตโควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 8 September 2021

ม.บูรพาจับมือ ส.เพาะกายขยายผลสร้างสุขภาพฝ่าวิกฤตโควิด-19

ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โดย คุณศุกรีย์ สภาวรีกุล  นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันหารือข้อตกลงความร่วมมือกับ  มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์กีฬา ที่จะร่วมมือในการขยายผลกิจกรรมการออกกำลังกายในโครงการเพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน และ "กิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ" ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องและได้เกิดกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมมามากกว่าหนึ่งหมื่นคนในขณะนี้ 
ดังนั้นเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมกืจกรรมต่างๆ ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินการมา ทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำงานวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านสุขภาพการออกกำลังกายที่สมควรแก่การศึกษาโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19)ในขณะนี้ มาถอดเป็นบทเรียน เพื่อเป็นงานด้านวิชาการซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทยได้มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการช่วยภาคการสาธารณสุขของไทย ในการจัดเตรียมงบประมาณด้านการป้องกันและรักษาพยาบาลต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ความร่วมมือของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาจะได้เริ่มดำเนินการหลังจากนี้ในทันที


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages