วช. มอบชุด PAPR แก่โรงพยาบาลใน จ.กำแพงเพชร หนุนรับมือโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 20 August 2021

วช. มอบชุด PAPR แก่โรงพยาบาลใน จ.กำแพงเพชร หนุนรับมือโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

เช้าวันนี้ (20 สิงหาคม 2564) ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จำนวน 22 ชุด แก่ นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำไปใช้งานกับสถานพยาบาล และโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ ใน 11 อำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่กำกับและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนอำเภอละ 2 ชุด ประกอบด้วยโรงพยาบาล 12 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล โรงพยาบาลไทรงาม โรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลพรานกระต่าย โรงพยาบาลลานกระบือ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา โรงพยาบาลปางศิลาทอง โรงพยาบาลบึงสามัคคี และโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำหน้าที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ พร้อมสถานกักกันกระจายในทุกพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล จำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านแพทย์และบุคลากรด่านหน้าจำนวนมาก ดังนั้น จึงแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุด PAPR มายัง วช. เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้นำไปใช้ป้องกันตนจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป 

โดยชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ ของทีมนักวิจัย นายแพทย์เข็มชาติ  หวังทวีทรัพย์ แห่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคฯ อย่างต่อเนื่อง โดยชุดหน้ากากส่วนหัวได้ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท่อลมปรับให้มีความแน่นหนา กล่องพัดลมมีความเพรียวบาง พร้อมปุ่มปรับแรงลม และเกจย์บอกระดับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง สามารถชาร์จไฟได้ด้วยสายยูเอสบี แบบซี จึงทำให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages