วิศวะมหิดล ผนึกพลังกับ คาร์ล ไซส์ส พัฒนาศักยภาพคนไทยในทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับ New S-Curve - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 23 August 2021

วิศวะมหิดล ผนึกพลังกับ คาร์ล ไซส์ส พัฒนาศักยภาพคนไทยในทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับ New S-Curve

ความร่วมมือของภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยที่สำคัญสู่อนาคตและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด (Carl Zeiss) ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก นำโดย คุณธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางมาตรวิทยาและพัฒนาบุคลากรของไทยในการใช้ซอฟแวร์และเทคโนโลยี CMM (Coordinate Measuring Machine) การวัดละเอียดทางกล 3 มิติ สำหรับใช้วัดขนาดชิ้นงานและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งนับเป็นทักษะด้านวิศวกรรมขั้นสูงในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด โดยมีระยะเวลา 2 ปี วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านวิศวกรรมของไทย ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น มาตรวิทยา การวัด 3 มิติ เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งก้าวล้ำและซับซ้อน มีความแม่นยำสูง ผสมผสานการใช้ซอฟแวร์ซิมูเลชั่น การฝึกฝน และการประยุกต์ใช้ หากวิศวกรและช่างเทคนิครุ่นใหม่มีความสามารถในด้านนี้ จะส่งผลให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด และส่งเสริมอุตสาหกรรม New S-Curve และ S-Curve รองรับความต้องการแรงงานระดับสูงในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ การแพทย์ ขนส่งและการบิน เชื้อเพลิง-เคมีชีวภาพ ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ อิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งเสริมความแกร่งของอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

คุณธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด กล่าวว่า คาร์ล ไซส์ส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล  และอีก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ของวิศวกรรุ่นใหม่ ให้มีทักษะทางเทคโนโลยีระดับสูงที่สามารถเพิ่มมูลค่าและพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ภายใต้โครงการ ZEISS Academic Program โดยเป็นกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ การติดตั้งซอฟท์แวร์ การสัมมนาอบรม การจัดแข่งขันทางเทคนิค (Metrology Competition) การทดสอบ การฝึกงาน เป็นต้น บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด ก่อตั้งในประเทศเยอรมนีโดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 175 ปี ตั้งแต่ปี 1889 ปัจจุบันเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายในนานาประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์โซลูชันนวัตกรรมขั้นสูงภายใต้ชื่อ ไซส์ส (ZEISS) สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเครื่องกล การวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์และวัสดุ อุตสาหกรรมอากาศยาน โซลูชันเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาทางจักษุวิทยา การผ่าตัดจุลศัลยกรรม รังสีรักษา ไปจนถึงกล้องจุลทรรศน์ และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีปณิธานในการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในองค์ความรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ZEISS ยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกในการผลิตระบบและโมดูลสำหรับการผลิตไมโครชิป ด้วยเลนส์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ระบบโฟโตมาสก์ และโซลูชันการควบคุมกระบวนการ เทคโนโลยีหลักสำหรับการผลิตโครงสร้างรางตัวนำแบบละเอียดพิเศษบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำไมโครชิป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการพิมพ์หินด้วยแสง ช่วยให้สามารถผลิตโครงสร้างที่ละเอียดยิ่งขึ้นบนไมโครชิปได้ ทำให้วงจรมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้มีไมโครชิปที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ZEISS ยังโดดเด่นเป็นผู้นำเทรนด์ที่มีส่วนกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีและพัฒนาโลกแห่งเลนส์ อาทิ เลนส์แว่นตา เลนส์กล้อง และกล้องส่องทางไกล ที่สอดคล้องกับการเติบโตของโลกในอนาคต เช่น การพัฒนาด้านดิจิทัล การดูแลสุขภาพ และการผลิตอัจฉริยะ  


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages