บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับ HackVax Open Design - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 23 August 2021

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับ HackVax Open Design

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิซิโก้ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มออร์แกไนเซอร์จิตอาสา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและพันธมิตร ผนึกกำลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกรุงเทพและปริมณฑล


ในภาพจากซ้าย คุณโอภาส นพพรพิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย (โรงงานระยอง), นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, แพทย์หญิง นิสิตา นาทประยุทธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, คุณนฤมล ศรีสรรพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา , นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต , คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย, คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ริเริ่มโครงการ HackVax Open Design

กรุงเทพฯ. ด้วยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชมรมแพทย์ชนบท, HackVax Open Design, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), มูลนิธิซิโก้, QueQ, บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เทค เบสแคมป์ จำกัด และกลุ่มออร์แกไนเซอร์ จิตอาสา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย ผ่านการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการตรวจเชิงรุกเพื่อร่วมยับยั้งและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยมีทีมปฏิบัติการจากชมรมแพทย์ชนบทกว่า 41 ทีม เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ 

นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการรับส่งทีมเทคนิคการแพทย์และทีมงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่ต้องออกปฏิบัติการตามจุดตรวจต่าง ๆ ด้วยรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู X1 xDrive20d และรถยนต์มินิ คูเปอร์ เอส คันทรีแมน รวม 6 คัน โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย แล้ว ส่วนสำคัญของการให้บริการครั้งนี้คือความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันกับชมรมแพทย์ชนบทที่ได้เข้ามาตรวจประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชาชนเข้าตรวจทั้งสิ้นกว่า 145,000 คน ครอบคลุมพื้นที่จุดให้บริการกว่า 369 ชุมชน 

การให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกครั้งนี้ยังได้รับความสนับสนุนจาก HackVax Open Design, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), มูลนิธิซิโก้, QueQ, บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เทค เบสแคมป์ จำกัด, และกลุ่มออร์แกไนเซอร์ จิตอาสา ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญช่วยให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดในไทย


ปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกรุงเทพฯ ของชมรมแพทย์ชนบท มีเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อให้การรักษาด้วยการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ และนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Home Isolation อย่างทันท่วงที โดยบุคลากรด่านหน้าจากชมรมแพทย์ชนบททั้ง 41 ทีม รวมกว่า 400 คน ได้ดำเนินการตรวจเชื้อเชิงรุกเป็นเวลากว่า 7 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ใน 196 จุดตรวจ ครอบคลุม 369 ชุมชน จึงสามารถตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้กว่า 145,566 คน ซึ่งในจำนวนนี้ พบเป็นผลบวกจำนวน 16,186 ราย คิดเป็นอัตราการติดเชื้อ 11.1% และได้แจกยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้ไปทั้งหมดรวม 467,150 เม็ดNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages