พาณิชย์ดันผลงานขายดิจิทัลคอนเทนท์งาน BIDC 2021 สร้างรายได้รวม 630 ล้านบาท - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 9 August 2021

พาณิชย์ดันผลงานขายดิจิทัลคอนเทนท์งาน BIDC 2021 สร้างรายได้รวม 630 ล้านบาท

9 ส.ค. 2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย 8 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจับมือจัดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021 (BIDC 2021) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา 

ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่มุ่งผลักดันไทยให้เป็น Hub ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ โดยเชิญผู้ประกอบการไทยรวม 57 ราย เจรจาการค้ากับต่างชาติรวม 36 ราย จาก 11 ประเทศ จับคู่เจรจาการค้ารวม 225 คู่ สร้างรายได้รวม 630 ล้านบาท 

การเจรจาการค้าออนไลน์ในงาน BIDC 2021 ระหว่างผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ 4 ประเภท ได้แก่ ด้านแอนิเมชั่น เกม คาแรคเตอร์ และอีเลิร์นนิ่ง กับผู้ประกอบการต่างชาติ 36 บริษัท จาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย โปแลนด์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม จีน ฝรั่งเศส อินเดีย และสิงคโปร์ สร้างมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งสิ้น 630 ล้านบาท แบ่งเป็นแอนิเมชั่น 402.5 ล้านบาท  เกม 133 ล้านบาท อีเลิร์นนิ่ง 48 ล้านบาท และคาแรคเตอร์ 46.5 ล้านบาท โดยประเภทของการบริการที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่ Animation Turn Key Service, Animation Co-production และ Game Development

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่จากหลายประเทศไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในช่วงวันที่จัดงาน โดยคาดว่าจะมีการนัดหมายเจรจาการค้าในช่วงเวลาอื่นต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้มีมูลค่าเจรจาการค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวอย่างผลการเจรจาธุรกิจออนไลน์ที่โดดเด่นในงาน BIDC 2021 ได้แก่ บริษัท ASAP CORPORATION (RIFF STUDIO) ได้รับความสนใจจากบริษัท POLYGON PICTURES (ญี่ปุ่น)  ในการว่าจ้างผลิตด้านแอนิเมชั่น นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่น (FEATURE FILM) เรื่องหนุมาน ให้แก่ผู้ประกอบการต่างชาติหลายราย เช่น บริษัท WARNERMEDIA (สิงคโปร์) ซึ่งได้รับความสนใจในการนำผลงานไปเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆ บริษัท IGLOO STUDIO ได้รับความสนใจจากบริษัท KOO-KI (ญี่ปุ่น) ด้านการจ้างผลิตแอนิเมชั่นในรูปแบบ CINEMATIC บริษัท PLATINUMGAMES (ญี่ปุ่น) ให้ความสนใจการจ้างผลิตแอนิเมชั่นในเกม และบริษัท ALIBABA - YOUKU (จีน) สนใจการผลิตทีวีซีรีส์ ส่วนบริษัท ART COMBO STUDIO ได้รับความสนใจทั้งทางด้านการรับจ้างผลิต ด้าน ANIMATION PRE-PRODUCTION และได้นำเสนอผลงานแอนิเมชั่นซีรีส์ (ORIGINAL IP) ของบริษัท โดยบริษัทที่แสดงความสนใจ อาทิ บริษัท POLYGON PICTURES (ญี่ปุ่น), บริษัท PIXTREND (เกาหลี) และ บริษัท YOMIURI-TV ENTERPRISE (ญี่ปุ่น) เป็นต้น 

BIDC 2021 เป็นอีกหนึ่งเวทีธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยภาครัฐและองค์กรพันธมิตรทั้ง 8 หน่วยงานจับมือกันเป็นแกนหลักเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)  สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH (BASA) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT) และสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages