ทิพยประกันภัย ถวายชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) และหน้ากากอนามัย ให้โครงการ “พระไม่ทิ้งโยม” Temple Isolation วัดสุทธิวราราม - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 26 August 2021

ทิพยประกันภัย ถวายชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) และหน้ากากอนามัย ให้โครงการ “พระไม่ทิ้งโยม” Temple Isolation วัดสุทธิวราราม

คุณศุภกิจ  จิตร์เพิ่มพูลผล   รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  ทิพยประกันภัย ถวายชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุดและหน้ากากอนามัย  แก่พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์  เพื่อใช้ในโครงการ “พระไม่ทิ้งโยม”  (Temple Isolation) ซึ่งเป็นโครงการที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่รอนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีพระนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ กลุ่ม “พระไม่ทิ้งโยม” กว่า 20 รูป พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครคอยดูแลผู้ป่วยโควิด-19  ณ วัดสุทธิวราราม #ห่วงใยเป็นที่สุด ทิพยประกันภัย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages