องค์การเภสัชกรรม ลงนามเซ็นสัญญา กับ “เวิล์ด เมดิคอลฯ และ ออสท์แลนด์” ผู้ชนะประมูล ชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 8.5 ล้านชิ้น 30 ส.ค.64 พร้อมส่งมอบ ATK LEPU ล็อตแรก 7 ก.ย.นี้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 31 August 2021

องค์การเภสัชกรรม ลงนามเซ็นสัญญา กับ “เวิล์ด เมดิคอลฯ และ ออสท์แลนด์” ผู้ชนะประมูล ชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 8.5 ล้านชิ้น 30 ส.ค.64 พร้อมส่งมอบ ATK LEPU ล็อตแรก 7 ก.ย.นี้

กรุงเทพมหานคร -  30 สิงหาคม 2564   องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) และ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ผู้ชนะการประมูลงานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในการจัดหาและนำเข้าชุดผลิตภัณฑ์ทดสอบโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK) ภายใต้ชื่อ “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test” ซึ่งผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้ทำการลงนามสัญญาจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ให้สปสช.และโรงพยาบาลราชวิถี    ในวันที่ 30 ส.ค.64 ในเวลา 15.00 น. ณ องค์การเภสัชกรรม  พร้อมเพิ่มเติมในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้านอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน TOR โดยจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของ Lepu ที่เตรียมนำส่งมอบให้ อภ. เข้าตรวจสอบคุณภาพ ATK อีกครั้งโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพภายหลังการส่งมอบทุกล็อต เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าก่อนการส่งมอบให้ประชาชนต่อไป

นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อจัดซื้อ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. ) และโรงพยาบาลราชวิถี  หลังจากเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษของ สปสช. ที่ได้เห็นชอบราคาชุดตรวจ ATK ตามที่องค์การฯเสนอ และให้โรงพยาบาลราชวิถีดำเนินการจัดซื้อจากองค์การฯต่อไป ซึ่งภายใน 14 วันหลังจากลงนามสัญญา บริษัทจะนำเข้า ATK มาและจัดส่งให้หน่วยบริการจำนวน 1,000 แห่ง ตามที่ สปสช. กำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ สปสช.กำหนดสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนอยู่ คาดว่าจะสามารถเริ่มกระจายได้ในช่วงวันที่ 8 หรือ 9 กันยายนนี้

โดยก่อนนำไปจัดส่ง ATK ให้หน่วยบริการต่างๆนั้น จะมีคณะกรรมการตรวจรับสินค้าตาม TOR ตรวจประเมินใบตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (COA) หรือเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพเป็นไปตาม TOR ของผู้สั่งซื้อ  จากนั้นจะทำการสุ่มตัวอย่างไปตรวจทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทำการตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ ความไวเชิงวินิจฉัย (Diagnostic sensitivity)  ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย (Diagnostic specificity) ความไม่จำเพาะต่อเชื้อ (Non-Specificity) ตามเกณฑ์การทดสอบที่ อย.กำหนด  และเมื่อได้รับผลทดสอบมาแล้ว องค์การฯ จะประเมินผลเทียบกับ TOR อีกครั้งหนึ่ง  ขณะเดียวกันองค์การฯจะทำการสุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์ หลังจากการนำไปใช้งาน( Retained Sample) ควบคู่กันไปด้วย  ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค ทางบริษัทผู้จำหน่ายจะต้องสืบหาสาเหตุ และแนวทางการป้องกัน แจ้งมายังองค์การฯ เพื่อประเมินและติดตามผลการแก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไป ในกรณีที่มีปัญหาคุณภาพจนต้องมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Recall) บริษัทผู้จำหน่ายต้องเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน พร้อมชดใช้และแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค และทำรายงานผลการเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน ส่งให้องค์การฯ ทำการประเมินประสิทธิผลของการเรียกคืนทุกครั้ง 


ด้าน นางศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ณุศาศิริ (มหาชน) จำกัด และ กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ตัวแทนจำหน่าย ATK ของ "ออสท์แลนด์ แคปปิตอล" และเป็นผู้ชนะประมูลในโครงการพิเศษของ สปสช. กล่าวชี้แจงเรื่องนี้ว่า..


 “วันนี้ บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ และ ออสท์แลนด์ฯ รู้สึกยินดีมาก ที่ได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการนำชุดตรวจ ATK ของ Lepu มาให้คนไทยได้ใช้ตรวจคัดกรองโควิดผ่านโครงการดีๆ ของภาครัฐ เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่า โครงการนี้ผ่านอะไรมามากมาย ทำให้การลงนามสัญญา ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ ประชาชนจำนวนมากที่รอคอยก็ไม่ได้ใช้สักที มาวันนี้เมื่อทุกอย่างเคลียร์ชัดเจน ทั้งเรื่องของคุณภาพ ของ ATK ที่ผ่านการรับรองทั้งของ อย.ประเทศไทย และยังได้รับการรับรองคุณภาพจากหลายประเทศในยุโรปแล้ว ทางเรายังตอกย้ำความมั่นใจในเรื่องคุณภาพให้แก่คนไทย โดยเราจะสุ่มตัวอย่าง ATK ที่นำเข้าจากโรงงานผลิตที่ประเทศจีน เตรียมส่งมอบให้กับทาง อภ.ไปตรวจทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจาก TOR ที่กำหนดไว้ เราก็ยินดีทำให้ รวมถึงเรื่องกำลังการผลิตเนื่องด้วยบริษัทผู้ผลิตเป็นบริษัทที่ใหญ่มากของจีน ก็มั่นใจได้ว่าทางโรงงานจะสามารถผลิต ATK ทั้งหมดได้ทันกับเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน


โดย ATK ล็อตแรกที่จะถูกจัดส่งมาประเทศไทยโดยการเช่าเหมาลำเครื่องบิน ประมาณ, 3,000,000 ชิ้น โดยจะให้ประชาชนที่สั่ง Pre order ในโครงการ เราไม่ทน ที่เปิดให้ประชาชนจองในราคพิเศษเพียงชิ้นละ 75 บาท จำนวน 1,000,000 ชิ้น และส่งมอบให้ อภ. 2,000,000 ชิ้น โดยจะทำการส่งมอบครั้งแรกประมาณวันที่ 7  กันยายน และจะทำการส่งมอบเป็นล็อตๆ ต่อไปจนครบ 8.5 ล้านชิ้น ที่เราคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะประมาณภายใน 14 วันหลังจากลงนามสัญญา โดยทางเราจะดำเนินการจัดส่งครบทั้ง 1,000 กว่าจุดที่ อภ.กำหนด ด้วยการขนส่งที่ควบคุมความเย็นโดยบริษัทขนส่งที่ชำนาญในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อให้ ATK ของเรามีคุณภาพเต็มที่จนถึงมือประชาชน โดยเรามั่นใจในคุณภาพของ ATK ของ Lepu ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับของนานาประเทศ หากเมื่อมาถึงตรงนี้ ในจุดที่เราพิสูจน์ตัวเองด้วยหลักฐานชัดเจน หากยังมีใครกล่าวด้อยค่าผลิตภัณฑ์แบบไม่เป็นธรรมกับเราทำให้มีผลต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปของเรา ทางบริษัทฯจะให้ฝ่ายกฏหมายดำเนินการขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด  ทั้งนี้เรายังได้แจ้งไปที่โรงงานของ Lepu ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ระดับรัฐวิสาหกิจของประเทศเขาด้วยว่า ถ้าหากทางเขาจะดำเนินการทางกฏหมายอย่างไรต่อผู้กล่าวหาผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง สร้างความเสื่อมเสียเรื่องชื่อเสียงต่อผลิตภัณฑ์ของเขา  ทางบริษัทเราก็ยินดีจะช่วยเหลือ และส่งเอกสารข้อมูลให้เขาทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานต่อไป”

          

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages