ปรับสุขภาพจิต...พิชิตโควิด 19 โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 27 August 2021

ปรับสุขภาพจิต...พิชิตโควิด 19 โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เมื่อสถานการณ์โควิด 19 ยังคงระบาดอยู่ เกิดผลกระทบอย่างมากมาย อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม  สุขภาพร่างกาย รวมถึงสุขภาพจิตได้ในระยะยาว กรมสุขภาพจิต ได้ทำการสำรวจ “ความสุขของครัวเรือนไทยในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19” ทางออนไลน์ เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน  2563 พบว่า ส่วนใหญ่ 48.87 % รู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับครอบครัว 54.13 % มีความเครียดในระดับปานกลาง ขณะที่ 20 % ตอบว่า  ครอบครัวเครียดในระดับที่สูงถึงสูงมาก  และวิธีการเพื่อลดความเครียดในบ้านทำอย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่มักลดความเครียดด้วยการพูดคุย  ถามสารทุกข์สุขดิบกันบ่อย ๆ  25.14 %  และจากผลการสำรวจ   การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อเดือนเมษายน 2564  โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดคุย  ปรึกษาคนในครอบครัวหรือผู้ที่ท่านไว้วางใจเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเครียดสูงถึง 52.3 %


คำแนะนำในการดูแลจิตใจเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน มีดังนี้

    1. ถ้าต้องนั่งทำงาน หรือเรียนออนไลน์เป็นเวลานาน ควรลุกขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง 

    2. ทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น ปลูกต้นไม้  อ่านหนังสือ ทำอาหาร เล่นดนตรี ออกกำลังกาย

    3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

    4. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น เรียนภาษา  อบรมออนไลน์  อาชีพที่สนใจเพื่อสร้างรายได้ 

    5. พูดคุย สื่อสารผ่านออนไลน์กับเพื่อน ครอบครัว จะทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และมีกำลังใจ

    6. ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้  เช่น  ประกาศของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

    7. ช่วงที่เกิดความเครียดไม่ควรมีการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ ๆ เพียงดูแลสุขภาพอย่าให้ติดเชื้อโรคโควิด 19

    8. ตรวจสอบอาการทางร่างกาย   จิตใจของตัวเอง และคนรอบข้างสม่ำเสมอ   เฝ้าระวังอาการซึมเศร้า เช่น ท้อแท้ นอนไม่หลับ ทำร้ายตัวเอง ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือโทรหาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง       

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เราต้องเผชิญมานาน สิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือการป้องกันและดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด  ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์  ช่วยเหลือ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และเราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน

      

“D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ”

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages