ออราเคิล ร่วมกับ ดิทโต้ (ประเทศไทย) เสริมแกร่งระบบเทคโนโลยี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 27 July 2021

ออราเคิล ร่วมกับ ดิทโต้ (ประเทศไทย) เสริมแกร่งระบบเทคโนโลยี


สร้างศูนย์ข้อมูลบันทึกคดีดิจิทัล ตอบรับวิสัยทัศน์ของศาลยุติธรรม


ศาลยุติธรรม เลือกโซลูชันออราเคิล ปรับระบบข้อมูลการบันทึกคดีสู่ความเป็นดิจิทัล โดยมี ดิทโต้ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร และเป็นคู่ค้าคนสำคัญของออราเคิล (Principal Oracle PartnerNetwork: OPN) ร่วมสร้างศูนย์ข้อมูลบันทึกคดีดิจิทัล พร้อมพัฒนาระบบ ให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันสมัย ครอบคลุมทุกการดำเนินงานในการจัดการกระบวนการยุติธรรม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคดีความ และคำพิพากษาจากหน่วยงานกว่า 150 ภาคส่วน ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของศาลยุติธรรม โซลูชัน Oracle Database 19c ช่วยเสริมการทำงานให้กับบุคลากรในหลายภาคส่วนที่ร่วมกับศาลยุติธรรมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ศาล และหน่วยงานภายนอก ให้เหล่าบุคลากรสามารถนำข้อมูลบันทึกคดีที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหลายๆ ระบบ

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ในระบบกฎหมายทั่วโลกนั้นจะมีการเก็บข้อมูลมหาศาลบนฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน การทรานส์ฟอร์มสู่ความเป็นดิจิทัลจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่สร้างประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถช่วยลดขั้นตอน และกระบวนการราชการได้อย่างตรงจุด ซึ่งโซลูชัน Oracle Database 19c ช่วยให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามแนวทาง และข้อกำหนดของศาลยุติธรรม ที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีอย่างรัดกุม” No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages