กรมคุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนฯ จ.ชัยภูมิ และ จ.ปัตตานี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 30 July 2021

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนฯ จ.ชัยภูมิ และ จ.ปัตตานี

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนฯ จ.ชัยภูมิ และ จ.ปัตตานี สู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตาม การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน 

และมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ปรึกษาคณะทำงาน พร้อมด้วย นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประธานคณะทำงาน นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ คณะทำงานและเลขานุการ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นายพัสกร เพ็ชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนใน 10 จังหวัดนำร่อง รายจังหวัด ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ช่วงเช้า ได้ติดตามการดำเนินงานจังหวัดชัยภูมิ และช่วงบ่าย ได้ติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานภายในจังหวัด กว่า 30 หน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน แผนสิทธิมนุษยชนของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมถึงแจ้งแผนการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแต่ละหน่วยงานภายในกรมฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในจังหวัดของปีนี้และปีงบประมาณ 2565 รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages