มทร.ธัญบุรี ลงนามสัญญางานวิจัยร่วมอุตสาหกรรม - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Saturday, July 3, 2021

มทร.ธัญบุรี ลงนามสัญญางานวิจัยร่วมอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและนักวิจัย รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ร่วมวิจัย ร่วมลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน Nano-Bio Technology สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัทอาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินงานวิจัยทั้งหมดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาพอลิเมอร์สำหรับเคลือบวัสดุการแพทย์ เฟสที่ 2” หลังจากโครงการวิจัยในเฟสที่ 1 ประสบผลสำเร็จและอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์. 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages