วช. มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ" แก่ อว. เพื่อรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 13 July 2021

วช. มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ" แก่ อว. เพื่อรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งมอบ "นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ" ที่เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก วช. ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ถนนโยธี) กรุงเทพมหานคร ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ส่งมอบ "นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ" จำนวน 18 เครื่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลและหน่วยงานส่วนหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกประจำกระทรวง อว. เป็นผู้รับมอบฯ

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญต่อการนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ สนับสนุน ป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มาร่วมบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ของ ศบค. เพื่อช่วยส่งเสริมมาตรการภาครัฐและมาตรการสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมา วช. มีการบริหารทุนวิจัย และสนับสนุนงบประมาณพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน มีผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมทยอยส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่นำไปใช้

 

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาทดสอบประสิทธิภาพขึ้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้การปล่อยประจุไอออน 2 ชนิด คือ ออกซิเจนบวก และ ออกซิเจนลบ เพื่อจะไปทำปฏิกิริยากับเซลล์หรืออนุภาคต่าง ๆ ของไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ  นอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าวยังทำให้อากาศบริสุทธิ์ สะอาด ป้องกันเชื้อโรค โดยใช้เทคโนโลยี Bipolar Ionizer Technology (BIT) ระบบ Corona System ปล่อยโคโรน่าเพื่อแยกโมเลกุล ออกซิเจน ออกเป็นออกซิเจนบวกและลบไปรวมกับ ไอน้ำ (H2O) ในอากาศ เกิดกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และไฮดรอกไซด์ (OH) ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งและทำลายเชื้อโรค ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages