เกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม. ตรวจเยี่ยมโครงการแจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 21 June 2021

เกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม. ตรวจเยี่ยมโครงการแจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนบ้านบางกะปิ แจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานตรวจเยี่ยม โครงการแจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีผู้บริหาร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกทมฯ. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นางสาวศิริพร รัตนคันทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ,นางสาวสุชีรา เล่นวารี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา,นายนิทัศน์ รักไทย ผู้อำนวยการศึกษา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านบางกะปิ ให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านบางกะปิ  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,100 คนข้าราชการครูและบุคลากร 171 คนได้จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (online) ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและตามแนวทางของสำนักการศึกษา

"เกรียงยศ"รองผู้ว่ากทมฯ กล่าวว่า โครงการแจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโครงการที่ดีลดการสัมผัส และประหยัดเวลาของผู้ปกครองในการเข้ามารับหนังสือ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการแจ้งผู้ปกครองผ่านระบบไลน์ และวันเวลาที่เข้ามารับหนังสือเพื่อลดความแออัด และอำนวยความสะดวก ให้ผู้ปกครอง สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม. คำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัยของคณะครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกคน จึงได้กำหนดรูปแบบการรับสมุดและหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระดับประถมศึกษา ผ่านการบริการแบบระบบ “ไดร์ฟ ทรู” (Drive Thru) ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 21- 27 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม. แผนกประถมศึกษา 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages