“สถาบันฯ นานาชาติ ผลิตนักขับรถบรรทุกลากจูง สู่อาชีพมั่นคง สู้ภัย COVID-19” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 26 June 2021

“สถาบันฯ นานาชาติ ผลิตนักขับรถบรรทุกลากจูง สู่อาชีพมั่นคง สู้ภัย COVID-19”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดการฝึกอบรม “เทคนิคการขับรถลากจูง” (Trailer driving techniques) รุ่นที่ 3/2564 ภายใต้มาตรการ DMHTTA ป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เปิดการฝึกอบรม “เทคนิคการขับรถลากจูง” (Trailer driving techniques) รุ่นที่ 3/2564 ภายใต้มาตรการ DMHTTA ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกล่าวว่า นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของสถาบันฯ นานาชาติ ที่สามารถกลับมาจัดการฝึกอบรมได้อีกครั้งหลังจากให้มีการงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากอันจะเป็นความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของ COVID-19 สถาบันฯ นานาชาติจึงได้ชะลอการฝึกอบรมในทุกสาขาอาชีพในสถาบันฯ นานาชาติ (onsite) หากแต่ได้มีการเปลี่ยนเป็นการฝึกอบรมแบบทางไกล (online) และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ตลอดจนมีมาตรการการผ่อนปรนให้สามารถฝึกอบรมได้ สถาบันฯ นานาชาติจึงได้จัดฝึกอบรมสาขาที่เป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้อย่างมั่นคง นั่นคือหลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง จึงเป็นโอกาสดีของผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเป็น “นักขับรถบรรทุก”

นายเมธา คงจันทร์ ชาวจังหวัดสงขลา อายุ 42 ปี เคยทำงานเป็นพนักงานขับรถท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ประสบปัญหาการว่างงาน และขาดรายได้ จึงย้ายกลับบ้านในจังหวัดสงขลา และได้ทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุก แต่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ประกอบกับได้ทราบข่าวการเปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง ทางเฟสบุ๊คของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จึงศึกษาหาข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสอบถามผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฯ นานาชาติ ว่าเป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพ่วง รถขนส่งวัตถุอันตราย จึงตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยหวังว่าจะได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการขับรถบรรทุกที่ถูกต้อง การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ โดยหวังว่าเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และที่สาคัญจะทำให้มีอาชีพที่มั่นคง จึงขอขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติที่ให้โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม

ผอ.สุขศรีฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง ในครั้งนี้สถาบันฯ นานาชาติได้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) หรือได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โดยมีหนังสือรับรองเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ว่างงาน และพนักงานบริษัท จากหลากหลายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดเชียงราย, พะเยา, น่าน, เชียงใหม่, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, บุรีรัมย์, นครปฐม, อุทัยธานี, นนทบุรี, สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันฯ นานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีการบูรณาการร่วมกับสานักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย บริษัท เอสซีจี สกิล ดีวีลอปเมนต์ จากัด บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จากัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จากัด บริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จากัด และสมาคม Nortern –TLAPS ซึ่งทั้ง 7 หน่วยงานร่วมผลิตนักขับมืออาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา กระบวนการฝึกอบรม การทดสอบใบขับขี่ การส่งเสริมการมีงานทำ และติดตามการมีงานทำ ซึ่งที่ผ่านมาผลตอบรับจากสถานประกอบกิจการที่รับผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อีกทั้งยังคงมีความต้องการพนักงานขับรถบรรทุกลากจูง ที่จบการฝึกอบรมจากสถาบันฯ นานาชาติ เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว

"หากมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5377 7471 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่ facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ" ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวในตอนท้าย


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages