วช. ร่วมเวที สกสว. แถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 24 June 2021

วช. ร่วมเวที สกสว. แถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมการแถลงข่าวผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual meeting)  ผ่านระบบ Zoom 

ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ สตูดิโอ สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพทหานคร เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)  และสาธารณชนถึงผลงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้การสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 เพื่อผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวถึงบทบาทของ วช. ว่า วช. ภายใต้ อว. เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และวิจัยพัฒนา ภายใต้ ศปก.ศบค. ของรัฐบาล ประเทศไทยเรายังมีความต้องการในเรื่องของเวชภัณฑ์ และพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ในมิติของการวิจัยและนวัตกรรมได้มีการส่งเสริมให้กับนักวิจัยและนักวิชาการได้ช่วยกันพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ เช่น หน้ากาก Silicone Mask N99 หรือชุดคลุมศีรษะ PAPR สำหรับปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการพัฒนา ระบบ COVID-19 iMAP ,ระบบติดตาม ตรวจสอบ ย้อนกลับ โซ่ความเย็น โควิด-19 และการถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา เป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงโมเลกุลของเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม วช. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages