เกรท วอลล์ มอเตอร์ น้อมเกล้า ฯ ถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV คันแรกจากสายการผลิตในประเทศไทย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 30 June 2021

เกรท วอลล์ มอเตอร์ น้อมเกล้า ฯ ถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV คันแรกจากสายการผลิตในประเทศไทย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(จากซ้าย -  นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธาน ฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ มร. สตีเว่น หวัง รองประธาน ฝ่ายขายและการตลาด เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย มร. ลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มร. เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย มร. ไมเคิล ฉง ผู้ช่วยประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย และ นายเฟย อู๋ เลขานุการอัครราชทูต ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย)

กรุงเทพฯ – 30 มิถุนายน 2564 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร. เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย นำทีมผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย มร. ลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริด (HEV) ขนาด 1.5 เทอร์โบ/ลิตร ซึ่งเป็นรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกองงานการกุศลและเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยหลังจากที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เฉลิมฉลองพิธีเปิดโรงงานอัจฉริยะ หรือ “Smart Factory” โรงงานผลิตรถยนต์เต็มรูปแบบแห่งที่ 2 ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ นอกประเทศจีนอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยโฉม All New HAVAL H6 Hybrid SUV คันแรกจากสายการผลิตในประเทศ 

ล่าสุด คณะผู้บริหารระดับสูงของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตจากโรงงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - จีน พร้อมสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในการช่วยลดปัญหาการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ในการนี้ มร.เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย กราบบังคมทูล ใจความว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมายาวนาน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย เป็นหัวใจหลักที่เสริมสร้าง กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทำให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประชาชนของสองประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บริหารของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทั้งในประเทศจีนและไทย ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรมาโดยตลอด ซึ่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศจีน ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ในระหว่างเสด็จเยือนประเทศจีนหลายครั้ง ยังความปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันนี้” ทั้งนี้ ประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของประเทศไทย และยังเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทย ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ไทย – จีน มาโดยตลอด และมีความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน ที่มีการยกระดับในปี 2562 


ด้าน มร. ลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลเพิ่มเติมว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทูตสันถวไมตรี และทรงมีคุณูปการในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างไทยและจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการทูตและความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ และทางประเทศจีนมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการสืบสานมิตรภาพและความปรองดองภายใต้แนวคิด ‘จีน-ไทย หนึ่งครอบครัว’ นี้ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป”


ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับโลก (Global Mobility Technology Company)” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมทุกมิติในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) โดยได้มีการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย รวมไปถึงการซื้อกิจการและเข้ามาดำเนินงานที่โรงงานผลิตรถยนต์ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในจังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานแห่งนี้เคยมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ครั้งหนึ่งในงานพิธีเปิดโรงงาน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิของ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่ได้ใช้โรงงานแห่งนี้เช่นกัน โดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงงานแห่งนี้เพื่อให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) อันเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถยนต์พวงมาลัยขวาโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) 


ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมดำเนินงานภายใต้แนวคิด “New Energy” “New Intelligence” และ “New Experience” เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยโรงงานแห่งนี้ จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีและวิธีการทำงานอันชาญฉลาด ทันสมัย และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยส่งเสริมการจ้างงาน การพัฒนาศักยภาพ เสริมองค์ความรู้ และทักษะการทำงานให้กับคนไทย รวมไปถึงการนำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบประสบการณ์ใหม่มาสู่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานประสบการณ์ลูกค้าให้ก้าวไปอีกขั้น และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย 


เนื่องในโอกาสที่บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เดินสายการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคล ในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตแห่งนี้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

หลังจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บริหาร บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ไว้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

สำหรับรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบ/ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ ให้แรงม้าสูงสุด 179 กิโลวัตต์ หรือ 243 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 530 นิวตันเมตร ระบบขับเคลื่อนผสานกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในคอนเซ็ปต์ LIFE+ ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะ

ที่ตอบสนองความต้องการในทุกเส้นทาง พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ โดย All New HAVAL H6 Hybrid SUV ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages