ศลช. มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 3 June 2021

ศลช. มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (ทีเซลส์ / TCELS) โดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และน.ส.รัตนา วรปัสสุ ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศลช. และได้รับเกียรติจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม, นางสาววราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข และนางสาวสุทธิษา ปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมเป็นตัวแทนลงพื้นที่ ณ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อมอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 1,000 ชิ้น 

โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบ เพื่อส่งมอบความห่วงใย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสนับสนุนมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยนำไปมอบให้บุคลากรในพื้นที่เสี่ยง อาทิ อาคารนิมิบุตร, โรงพยาบาลบุษราคัม และ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เป็นต้น 
นวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด KN95 เป็นผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (ทีเซลส์ / TCELS) ที่ออกแบบและพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิด KN95 เพื่อใช้ทางการแพทย์ เน้นออกแบบเพิ่มความกระชับให้แนบเข้ากับใบหน้า รอบจมูกและปาก เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) หน้ากากอนามัย ชนิด KN95 ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ เทียบเท่ากับสินค้าท้องตลาด และวัสดุผลิตได้ในประเทศประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย เมื่อเทียบราคาตลาด จะถูกกว่า 20-30 บาทต่อชิ้น 
โครงการการวิจัยดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เพื่อผลิตและขยายกำลังการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล และเพียงพอ และตรงตามความต้องการของท้องตลาดอีกด้วย 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages