“โฮมโปร” สาขาเอกมัย - รามอินทรา เข้มยกระดับมาตรการความปลอดภัย "หยุดป่วยหยุดเชื้อโควิด-19" เปิดให้บริการ 7 มิ.ย. 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 10 June 2021

“โฮมโปร” สาขาเอกมัย - รามอินทรา เข้มยกระดับมาตรการความปลอดภัย "หยุดป่วยหยุดเชื้อโควิด-19" เปิดให้บริการ 7 มิ.ย. 2564

“โฮมโปร” สาขา “เอกมัย-รามอินทรา” ยกระดับทุกขั้นตอน ในการควบคุมการแพร่กระจายโรค และได้แก้ไขคัดกรองนำเสนอแผนงานมาตรการเชิงรุก ต่อหน่วยงานสาธารณสุข สำนักงานลาดพร้าว และได้ผ่านการพิจารณา เปิดให้บริการ 7 มิ.ย. 2564
การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้า และพนักงาน ดังนี้
ลูกค้า
• ทำความสะอาดอุปกรณ์รถเข็น (Cart Service)  และมีบริการถุงมือสำหรับลูกค้า
• ทำความสะอาดจุดบริการลูกค้า (Customer Service) และห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง
• เพิ่มจุดคัดกรอง เพิ่มน้ำยาฆ่าเชื้อพรมดักฝุ่นทางเข้า-ออก และเพิ่มจุดวางแอลกอฮลอล์
• ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking และ QR Payment เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
พนักงาน
• คัดกรองพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน ต้องผ่านการตรวจ Swab Test ปลอดเชื้อ 100%
• พนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน ได้รับการฉีดวัคซีน 95% ( ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564) อย่างน้อย 1 เข็ม
• ลดความแออัด ของจำนวนพนักงาน เหลือเพียง 25%
• พนักงานทุกคนต้อง สวมหน้ากาก Face Shield และถุงมือ อย่างเคร่งครัด 
พื้นที่
• เพิ่มการฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ และสินค้าทุกวันหลังจากปิดให้บริการ ช่วงเวลา 21.00 – 22.30 น.
• บริหารพื้นที่ ลดความแออัดให้มากกว่ามาตรฐานที่ 12.7 ตร.ม./คน (สาธารณสุขกำหนด 5 ตร.ม./คน)
ทั้งนี้ โฮมโปร ขอยืนยันว่า เราตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด  เราจะยึดการปฏิบัติตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เป็นประจำทุกวัน ขอให้ทุกท่านมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้บริการอย่างปกติ-ช้อปมั่นใจ ปลอดภัยที่โฮมโปร
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages