รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 18 June 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,058 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 210,782 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,044 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 459 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 536  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 57,123 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,577 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 176,410 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,094 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 32,795 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

2,580 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(867) ปริมณฑล (751) จังหวัดอื่น ๆ (962)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) นราธิวาส(1) ยะลา(1) สระแก้ว(9)  และ จันทบุรี(4)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 13 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

- จากประเทศตุรกี 1 ราย

- จากประเทศเอธิโอเปีย 3 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 178 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 162.6  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.30) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  11,230 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 616,440 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,409  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 78 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 146,768  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 271 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,250 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 678,764  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 5,738  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 40,782 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 380  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,034 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 107 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   515  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 61 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages