รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 14 June 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,355 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 199,264 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,723 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 784 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 838  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 54,926 ราย) 
เสียชีวิตรวม 1,466 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 157,944 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,530 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 39,854 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,561 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(925) ปริมณฑล (961) จังหวัดอื่น ๆ (675)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ จันทบุรี(3)  สระแก้ว(6) และ นราธิวาส(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 176.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 160.7  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.96) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  5,285 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,053 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,400  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,603 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 184 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,244 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 657,508  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 5,304 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,427 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 335  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,996 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 131 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   297 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages