ม.อ. ร่วมฝ่าวิกฤต Covid-19 ส่งทีมแพทย์ พยาบาล กำลังเสริมดูแลผู้ป่วย ที่ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 13 May 2021

ม.อ. ร่วมฝ่าวิกฤต Covid-19 ส่งทีมแพทย์ พยาบาล กำลังเสริมดูแลผู้ป่วย ที่ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล เป็นกำลังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ที่ โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามที่เมืองทองธานี หลังพบมีผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่กับทีมแพทย์ที่เสียสละทำงานอย่างหนักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤต โดยจะเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564 

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ นางพยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ โรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพฯ หลายแห่งไม่เพียงพอรองรับกับปริมาณผู้ป่วย ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 10 ราย เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย Covid-19  ที่ โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามในพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564  


ทั้งนี้ทีมแพทย์ที่เข้าไปช่วยปฎิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ นำโดยผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยCovid-19 ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี โดยมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ม.อ.ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเข้าไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทำงานอย่างหนัก และเพื่อร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤต ซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน  

นอกจากนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ม.อ. วางแผนปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย โดยในเชิงรับมุ่งบริหารจัดการผู้ป่วยเดิมหรือผู้ป่วยที่มีอาคารคงที่ ให้สามารถรับยาทางไปรษณีย์แทนการมาโรงพยาบาล แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉินหรืออาการหนัก สามารถติดต่อห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ตลอด 24ชั่วโมง ส่วนในเชิงรุกได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ได้แก่ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี โดย มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  และส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีม.อ. สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากเกือบ 1,000 คน  

“การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 เป็นสถานการณ์ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทาย ทั้งในวงการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รับมือกับโรคระบาดอุบัติใหม่ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ม.อ.ยึดมั่นตามปณิธานที่ชาวสงขลานครินทร์ คือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเราได้ดำเนินการช่วยเหลือในทุกมิติทั้งเตรียมบุคลากรทางการแพทย์รับมือ จำนวนเตียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมประกอบการอาชีพผ่านช่องทางออนไลน์ การลดค่าเทอมและหอพักให้กับนักศึกษา และคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะดีขึ้นในเร็ววัน” ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว 


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages