อว. ทำระบบควบคุมอุณหภูมิวัคซีน จากต้นทางถึงปลายทางได้สำเร็จทันเวลา พร้อมทำห้องความดันลบแบบถาวรมอบหลายโรงพยาบาล ทันกับความต้องการใช้ “เอนก” ย้ำ อว.เป็นทั้งกองหน้าและกองหนุน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 27 May 2021

อว. ทำระบบควบคุมอุณหภูมิวัคซีน จากต้นทางถึงปลายทางได้สำเร็จทันเวลา พร้อมทำห้องความดันลบแบบถาวรมอบหลายโรงพยาบาล ทันกับความต้องการใช้ “เอนก” ย้ำ อว.เป็นทั้งกองหน้าและกองหนุน

มื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานแถลงผลงานและแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” พร้อมแถลงนโยบายและผลงาน อว. วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19 และผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม Cold Chain Logistics การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีน Covid-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตาม ตรวจสอบ ย้อนกลับ ในการขนส่งและเก็บรักษา รวมถึงการส่งมอบนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบสำหรับติดตั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม แก่โรงพยาบาล 4 แห่ง คือ ธรรมศาสตร์ ศิริราช ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมการแพทย์และกรุงเทพมหานคร   

รมว.อว.กล่าวว่า การระบาดของโควิด -19 สิ่งที่สำคัญในการรับมือ ไม่ใช่เพียงแต่การบริหารจัดการที่ดีเท่านั้น แต่การนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม หรือ ผลงานที่สำเร็จ มาใช้งานได้จริง คือ เครื่องพิสูจน์ ว่า บุคลากร อว. มีประสิทธิภาพเพียงใด ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม หรือแม้แต่ด้านการแพทย์ สถานที่รองรับการรักษาและการจัดตั้ง รพ.สนาม เป็นต้น ทั้งนี้ อว.มีจุดแข็ง คือ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มีโรงเรียนแพทย์เพื่อรองรับการรักษา และในด้านการสนับสนุนก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เช่น การจัดพื้นที่เพื่อ รพ.สนาม การเตรียมพื้นที่เพื่อการฉีดวัคซีน หรือการตรวจหาเชื้อโควิด  -19 ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าเราจะก้าวผ่านโควิด -19 ไปได้อย่างแน่นอน 

 

“ขอย้ำว่า อว. ไม่ได้เพียงแค่ทำงานร่วมกับรัฐบาลในการรับมือด้านบริหารจัดการเพื่อสู้ภัยโควิด-19 เท่านั้น แต่เรายังได้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและขั้นกลางเพื่อนำมาใช้ในช่วงวิกฤตินี้ได้ อย่างรวดเร็ว พร้อมยังร่วมมือกับทุกฝ่าย ทุกกระทรวง เพื่อเป็นทั้งด่านหน้าจากกองกำลังของโรงเรียนแพทย์ในสังกัด อว. ที่ระดมกันเต็มสรรพกำลังเพื่อมาช่วยรักษาผู้ป่วย หรือนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับต่างก็ออกมาให้ความเชื่อมั่นกับ ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงยังเป็นกองหนุนที่มีคุณภาพและไว้ใจได้ว่าพร้อมจะสนับสนุนการทำงานใน ทุกๆ ด้านของรัฐบาลเพื่อฝ่าวิกฤติครั้งนี้ จริงอยู่ว่าการทำงานย่อมมีปัญหาหรือติดขัดบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่ผมก็มีความมั่นใจว่าเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย”  รมว.อว.กล่าว 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวต่อว่า ที่สำคัญ ขณะนี้ อว.ประสบผลสำเร็จจากงานวิจัยและนวัตกรรมเรื่อง  “Cold Chain Logistics: การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีนโควิด -19  เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา”  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ระบบติดตาม-ตรวจสอบย้อนกลับ "โซ่ความเย็น" วัคซีนโควิด-19  ที่สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการการกระจายวัคซีนได้ตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิตจนถึงปลายทางคือผู้ได้รับวัคซีน โดยเป็นการบริหารจัดการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเส้นทางการกระจายวัคซีนโควิด -19 พร้อมใช้ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ กรมการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ถนนศรีอยุธยา) และถ่ายทอดสดรูปแบบออนไลน์ทางไกลด้วยระบบ ZOOM และผ่าน Facebook live ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งภายในงาน ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น การเสวนา เปิดประเด็นวัคซีน Covid-19 ไขข้อสงสัย การเดินหน้าประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ การส่งมอบนวัตกรรม “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่” สำหรับติดตั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก วช.นอกจากนี้ยังมี การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การป้องกัน การดูแลรักษา การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการสถานการณ์อันเนื่องมาจาก Covid-19 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages