🎉 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 🎉 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 12 May 2021

🎉 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 🎉

ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th 

.

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน

.

📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ 📈

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่

• วิสาหกิจขนาดกลาง

• วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

.

📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 🌱

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่

• หน่วยงานภาคเอกชน

• หน่วยงานภาครัฐ

• องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

.

📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 🎨

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่

• การออกแบบผลิตภัณฑ์

• การออกแบบบริการ

.

📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร🎬

สำหรับผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่

• ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

• ผู้สื่อสารนวัตกรรม

.

📌 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 🏙

สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภทลักษณะองค์กร ได้แก่

• องค์กรภาคเอกชน

• องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

.

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)

.

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #NationalInnovationAwards #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages