รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 9 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,101 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 83,375 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,674 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 15 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 412 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,098 ราย) 

เสียชีวิตรวม 399 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 53,605 ราย(64.29%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,186 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,371 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

2,086 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(980) ปริมณฑล (477) จังหวัดอื่น ๆ (629)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(3)  ชลบุรี(5)  สมุทรปราการ(2)  ตาก(1)  ยะลา(1)  ปัตตานี(1)  และ สระแก้ว(2 )

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินเดีย 2 ราย

- จากประเทศปาปัวนิวกินี 1  ราย

- จากประเทศซูดาน 1  ราย

- จากประเทศสิงคโปร์ 3  ราย

- จากประเทศอินโดนีเซีย 1  ราย

- จากประเทศเยอรมนี 2  ราย

- จากประเทศเมียนมา 1  ราย

- จากประเทศกัมพูชา 2  ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 2  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 158 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 135.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.8)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,755 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 595,588 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 409,300  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 18 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.1

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,934 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 436,944  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 4,519  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,717 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,233 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 1,083 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 93 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages