รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,044 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 78,855 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,820 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 220 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 23,167 ราย) 
เสียชีวิตรวม 363 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 49,172 ราย(62.36%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,377 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,320 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,040 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(869) ปริมณฑล (503) จังหวัดอื่น ๆ (668)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ยะลา(3) และ รอประสาน รพ. (1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศแทนซาเนีย 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 3  ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 156.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 134 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.6)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,819 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 594,006 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 414,433  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 98 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,874 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 427,927  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,551 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,621 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,177 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,076 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 68 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages