รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,763 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 72,788 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,519 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ เข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ จำนวน  4 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 231 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,642 ราย) 

เสียชีวิตรวม 303 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 42,474 ราย(58.35%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,490 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 30,011 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

1,750 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(562) ปริมณฑล (499) จังหวัดอื่น ๆ (689)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(4) นนทบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (3)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย

- จากประเทศไนจีเรีย 1  ราย

- จากประเทศอียิปต์ 3 ราย

- จากประเทศอิตาลี 1 ราย

- จากประเทศปากีสถาน 2 ราย

- จากประเทศซูดาน 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 154 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 131.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.3)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,767 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 591,514 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 20 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 355,828  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 16.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 126 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,842 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 417,512  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,500  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,361 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 106 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 966 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 906 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages