รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 23 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,382 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 129,500 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,325 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 460 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,592 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 33,194 ราย) 

เสียชีวิตรวม 776 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 84,535 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,131 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 44,189 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

3,377 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,054) ปริมณฑล (755) จังหวัดอื่น ๆ (1,568)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่ ยะลา(4) และสระแก้ว(1)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 147.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.6) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,639 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 603,876 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 243,777  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.2

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 88 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 112 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,228 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 24 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 505,115  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 6,320  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,645 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 167  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,782 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 755 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 145 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages