รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 22 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,052 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 126,118 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,924 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 605 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 41 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 482 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 31,602 ราย) 
เสียชีวิตรวม 759 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 82,404 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,900 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,955 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
3,011 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,317) ปริมณฑล (789) จังหวัดอื่น ๆ (905)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 41 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(1) ยะลา(1) ชลบุรี(2) และสระแก้ว(35)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศมัลดีฟส์ 2 ราย
- จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
- จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 35 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 166 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 147 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.4) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,014 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 603,408 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 254,395  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 87.7
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 90 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 113 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,211 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 498,795  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,493 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,157 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 165  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,763 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 961 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 132 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages