รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,940 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 68,984 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,788 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 142 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,314 ราย) 
เสียชีวิตรวม 245 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 21 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 39,258 ราย(56.91%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,183 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,481 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,930 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(539) ปริมณฑล (570) จังหวัดอื่น ๆ (821)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(5)  และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (5)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอินเดีย 1 ราย
- จากประเทศออสเตรีย 1  ราย
- จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
- จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
- จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
- จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
- จากประเทศซูดาน 1 ราย
- จากประเทศอิยิปต์ 3  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 152.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 130 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.1)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,034 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 590,704 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 19.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 392,562  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.7
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 102 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 129 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,831 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 411,594  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,881 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 13,790 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 96 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 821 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 770 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages