รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 17 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,635 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 111,082 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,820 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 6,853 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 953 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,123 ราย) 
เสียชีวิตรวม 614 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 67,200 ราย(60.50%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,397 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 43,268 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
9,626 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,704) ปริมณฑล (567) จังหวัดอื่น ๆ (4,355)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(2) นนทบุรี(2)  สงขลา(1)  และนราธิวาส(3)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
- จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
- จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 142 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.8) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,834 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 600,147 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 281,860  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.7
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,065 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 470,110  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,780 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,184 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 150 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,591 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,015 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 190 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages