รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 15 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,095 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 99,145 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,403 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 877 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 812 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 27,583 ราย) 
เสียชีวิตรวม 565 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 63,667 ราย(64.22%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,351 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 34,913 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
3,092 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,040) ปริมณฑล (616) จังหวัดอื่น ๆ (436)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่สระแก้ว(3)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 162.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 140 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.4)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,285 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 599,314 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 326,123  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.8
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 93 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,035 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 462,190  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,113 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,499 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 147 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,498 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 983 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 106 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages