รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 14 May 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,256 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 96,050 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,523 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 183 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 545 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 26,771 ราย) 

เสียชีวิตรวม 548 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 62,316 ราย(64.88%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,701 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 33,186 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

2,251 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,270) ปริมณฑล (476) จังหวัดอื่น ๆ (505)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่ปัตานี(2)  สระแก้ว(2)  และ ชลบุรี (1)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 161.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 139.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.3)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,825 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 598,540 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 343,288  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.2

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 94 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117  ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,004 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 458,077  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 4,855  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,141 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 142 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,482 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 1,050 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 87   ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages